Pogledajte tribinu HLK: Liječnička etika - primjeri iz prakse

01.12.2021.

Članovi HLK-a mogu pogledati tribinu „Liječnička etika - primjeri iz prakse“ koju su organizirali Povjerenstvo za medicinsku etiku i deontologiju HLK-a i Županijsko povjerenstvo HLK-a za Primorsko-goransku županiju. Poveznica na tribinu je dostupna ovdje. Tribina je bodovana od strane Hrvatske liječničke komore sa 7 bodova.

Program:

  • pozdravni govori: prof. dr. sc. Goran Hauser, dekan Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci i prof. prim. dr. sc. Lada Zibar, predsjednica Povjerenstva za medicinsku etiku i deontologiju HLK-a
  • prof. dr. sc. Tea Štimac, dr. med., članica Povjerenstva za medicinsku etiku i deontologiju HLK-a: „Etički problemi u ginekologiji i porodništvu“
  • mr. Dragutin Petković, dr. med., član Povjerenstva za medicinsku etiku i deontologiju HLK-a: „Nepodnošljiva lakoća kršenja etičkog kodeksa“
  • dr. sc. Vlado Skorup, mag. iur., sudac Županijskog suda u Rijeci: „Neka promišljanja o liječničkoj etici sa stajališta sudske prakse“
  • prof. prim. dr. sc. Lada Zibar, dr. med., predsjednica Povjerenstva za medicinsku etiku i deontologiju HLK-a: „Najčešći etički problemi u praksi“
  • Vesna Tabak, dr. med., članica Povjerenstva za medicinsku etiku i deontologiju HLK-a: „Obiteljska medicina i obiteljske stvari“
  • prof. prim. dr. sc. Tomislav Franić, dr. med., zamjenik predsjednice Povjerenstva za medicinsku etiku i deontologiju HLK-a: „Liječnička etika i psihijatrija“
  • prof. dr. sc. Barron Lerner, dr. med., profesor na New York University, liječnik u Bellevue Hospital Center u New York City, autor knjige „The Good Doctor“
  • pitanja i odgovori

Za praćenje tribine putem linka, članovi HLK-a koriste istu lozinku kojom pristupaju Portalu za članove.

Ukoliko niste zaprimili lozinku za pristup Portalu za članove i ostalim web servisima HLK-a ili ste ju zaboravili, Vašu lozinku možete jednostavno kreirati slijedeći upute koje su dostupne ovdje.

vrh stranice