Pomoć članovima Komore za ublažavanje posljedica potresa

11.02.2021.

Povodom razornog potresa koji je 29. prosinca 2020. pogodio prvenstveno područje Sisačko–moslavačke, Zagrebačke i Karlovačke županije te proglašenja katastrofe za to područje, Izvršni odbor HLK, u okviru mjera za ublažavanje posljedica potresa, odobrio je dodjelu novčane potpore članovima čije su nekretnine oštećene u navedenom potresu. Novčane potpore dodijelit će se osnovom zaprimljenih zamolbi za dodjelu novčane potpore.

Zamolbi za dodjelu novčane potpore član HLK treba priložiti:

  1. dokaz o vlasništvu/suvlasništvu nekretnine (stana/kuće) oštećene u potresu ili dokaz da je nekretnina (stan/kuća) oštećena u potresu u vlasništvu/suvlasništvu bračnog druga

  2. dokaz o prebivalištu na adresi nekretnine (stana/kuće) koja je oštećena u potresu (preslika važeće osobne iskaznice)

  3. dokaz da je nekretnina (stan/kuća) oštećena u potresu (dodijeljena kategorija uporabljivosti – npr. privremeno neuporabljiva PN1 ili PN2 ili neuporabljiva N1 ili N2) – fotografija oznake s vidljivim kućnim brojem

  4. kratak opis oštećenja na nekretnini

  5. IBAN žiro računa člana koji ponosi zamolbu

 

Zamolbu za dodjelu novčane potpore moguće je najkasnije do 1. ožujka 2021. podnijeti Izvršnom odboru HLK, pisanim putem na adresu sjedišta Hrvatske liječničke komore, Ulica Grge Tuškana 37, 10000 Zagreb ili na adresu elektroničke pošte hlk@hlk.hr

Svrha novčane potpore je pomoć u sanaciji nekretnine u kojoj član ima prebivalište te se potpora dodjeljuje po nekretnini.

Izvršni odbor HLK iznos novčane potpore po nekretnini utvrdit će po isteku roka za podnošenje zamolbi.

U slučaju podnošenja više zamolbi za novčanom potporom za sanaciju iste nekretnine utvrđeni iznos novčane potpore po nekretnini raspodijelit će se ravnomjerno podnositeljima zamolbi.

U slučaju da se zamolba odnosi na nekretninu koja je oštećena ili dodatno oštećena u potresu od 29. prosinca 2020., a ista se nalazi izvan područja obuhvaćenog Odlukom o proglašenju katastrofe na području pogođenom potresom („NN“ br. 1/2021), potrebno je zamolbi priložiti dokaz da su oštećenja nastala uslijed potresa od 29. prosinca 2020.

Mogućnost oslobođenja od obveze plaćanja članarine

Člana koji stanuje u nekretnini (stan/kuća) oštećenoj u potresu moguće je odlukom Izvršnog odbora HLK, osnovom podnesene pojedinačne zamolbe, osloboditi obveze plaćanja članarine kroz određeno razdoblje.

Zamolbi član HLK treba priložiti:

  1. dokaz o stanovanju na adresi nekretnine koja je oštećena u potresu

  2. dokaz da je nekretnina u kojoj stanuje oštećena u potresu, s dodijeljenom kategorijom uporabljivosti (fotografija oznake s vidljivim kućnim brojem)

Zamolbu za oslobođenje od obveze plaćanja članarine moguće je podnijeti Izvršnom odboru HLK, pisanim putem na adresu sjedišta Hrvatske liječničke komore, Ulica Grge Tuškana 37, 10000 Zagreb ili na adresu elektroničke pošte hlk@hlk.hr

PBZ: Povoljni krediti za sanaciju nastale štete

Pored prethodno navedenih mjera, Privredna banka Zagreb, suradna banka Hrvatske liječničke komore, nudi mogućnost kreditiranja sanacije nastale štete u potresu putem postojeće ponude stambenih kredita po najpovoljnijoj kamatnoj stopi na tržištu.

Više obavijesti o navedenom možete pronaći na webu HLK-a na stranici Pogodnosti za članove ili u brošuri Magnifica usluga PBZ-a koja je dostupna ovdje.

PBZ: Moratorij postojećih kreditnih obveza

Suradna banka Hrvatske liječničke komore (Privredna banka Zagreb) nudi i mogućnost moratorija postojećih kreditnih obveza za svoje klijente sa smanjenim prihodima.

Više obavijesti o navedenom možete pronaći na webu PBZ-a ovdje.
 
PBZ: Ograničena akcija nenamjenskih kredita

Isto tako, podsjećamo da je HLK za svoje članove dogovorila novu ograničenu akciju za ugovaranje povoljnih nenamjenskih kredita s Privrednom bankom Zagreb.

Od 25. siječnja do 13. veljače 2021. članovi Komore mogu u poslovnicama PBZ-a ugovoriti nenamjenski kredit do iznosa od 300.000 kuna po fiksnoj stopi uz status klijenta od 3,20% odnosno 3,48%, ovisno ugovara li se otplata kredita do pet ili deset godina.

Više obavijesti o navedenom možete pronaći ovdje.

Za sve članove koji trpe posljedice potresa HLK nastoji osigurati i dodatne pogodnosti, o čemu će članovi biti pravovremeno obaviješteni.


vrh stranice