Posebna ponuda PBZ nenamjenskih kredita za članove HLK-a

21.01.2020.

Od 27. siječnja do 15. veljače 2020. PBZ ima posebnu ponudu za realizaciju povoljnih nenamjenskih kredita za članove HLK-a. U tom vremenu članovi Komore mogu ugovoriti nenamjenski kredit do iznosa od 300.000 kuna po fiksnoj kamatnoj stopi uz status klijenta od 3,50% odnosno 3,68% ovisno ugovara li se otplata kredita do 5 ili 10 godina.

Uz fiksnu kamatnu stopu klijent sam bira način i dan otplate kredita, a postoji i mogućnost odgode otplate od tri mjeseca. Ponuđene pogodnosti članovi Komore moći će ostvariti u PBZ poslovnicama kod osobnih bankara.

Letak s informacijama o ovoj posebnoj ponudi dostupan je ovdje.

vrh stranice