Posebna ponuda PBZ nenamjenskih kredita za članove HLK-a

10.10.2019.

Od 28. listopada do 16. studenoga 2019. u PBZ-u će se održati treća ograničena akcija za ugovaranje povoljnih nenamjenskih kredita za članove HLK-a. U tom vremenu članovi Komore mogu ugovoriti nenamjenski kredit do iznosa od 300.000 kuna po fiksnoj stopi uz status klijenta od 3,50% odnosno 3,68% ovisno ugovara li se otplata kredita do pet ili 10 godina.
Uz fiksnu kamatnu stopu klijent sam bira način i dan otplate kredita, a postoji i mogućnost odgode otplate od tri mjeseca. Ponuđene pogodnosti članovi Komore moći će ostvariti u PBZ poslovnicama kod osobnih bankara. Letak s posebnom ponudom PBZ-a donosimo ovdje
vrh stranice