Postignut dogovor između Ministarstva unutarnjih poslova te Hrvatske liječničke komore, KoHOM-a i Ministarstva zdravstva

13.07.2022.

Ministarstvo unutarnjih poslova, Hrvatska liječnička komora, KoHOM i Ministarstvo zdravstva su na sastanku 12. srpnja usuglasili stajališta o izmjenama i dopunama Zakona o sigurnosti prometa na cestama. Radi se o dijelu zakona koji određuje obveze liječnika vezane uz privremenu nesposobnost vozača za upravljanje vozilom.
Svi liječnici, odnosno liječnik koji je obavio pregled ili je liječio vozača te izabrani liječnik, obvezni su o privremenoj nesposobnosti, koja ne može biti duža od šest mjeseci, upozoriti vozača te dano upozorenje evidentirati u medicinskoj dokumentaciji. Time je prihvaćena inicijativa Hrvatske liječničke komore i KoHOM-a da liječnici o privremenoj nesposobnosti vozača ne obavještavaju policiju.

Po isteku roka od maksimalno 6 mjeseci privremene nesposobnosti, vozač, bez ikakve dodatne obveze, može ponovno upravljati vozilom u prometu, odnosno nije dužan ponovno obaviti liječnički pregled, čime se smanjuju obveze i troškovi samim vozačima.

Za liječnike koji ne upozore vozača o privremenoj nesposobnosti te podatak o tome ne evidentiraju u medicinskoj dokumentaciji predviđene su prekršajne sankcije. Isto tako, predviđene su i sankcije za vozače koji će upravljati vozilom za vrijeme evidentirane privremene nesposobnosti za upravljanje vozilom.

Na kraju, odredbe o postupanju liječnika u pogledu trajne nesposobnosti za vožnju se ne mijenjaju, te na snazi ostaju odredbe važećeg Zakona.

Predložene odredbe o privremenoj nesposobnosti vozača za upravljanje vozilom primjenjivat će se tek danom donošenja izmjena Pravilnika o zdravstvenim pregledima vozača i kandidata za vozače, kojim će biti striktno određena zdravstvena stanja vezana uz privremenu nesposobnost. Pravilnik bi trebao biti donesen u roku od godine dana od stupanja na snagu izmjena i dopuna Zakona o sigurnosti prometa na cestama.
vrh stranice