Povjerenstvo HLK-a donijelo stručno mišljenje o liječenju Vladimira Matijanića

18.10.2022.

Povjerenstvo za stručna pitanja i stručni nadzor Hrvatske liječničke komore donijelo je stručno mišljenje o liječenju gospodina Vladimira Matijanića, koje je danas dostavljeno Ministarstvu zdravstva i Pučkoj pravobraniteljici.
U postupanju liječnika uključenih u liječenje Vladimira Matijanića poštovane su temeljne odredbe liječničke djelatnosti, pacijent je imao dostupnu zdravstvenu skrb na razini primarne, specijalističko-konzilijarne i tercijarne zdravstvene zaštite te nisu učinjeni stručni propusti liječnika koji se mogu povezati s nepovoljnim tijekom bolesti COVID-19.

Povjerenstvo je mišljenja da su kod pacijenta Vladimira Matijanića kombinacija necijepljenosti protiv bolesti COVID-19, virusom SARS-CoV-2 potaknuta ekscesivna aktivacija aberantnog imunološkog odgovora u sklopu neliječenog Sjögrenovog sindroma te izostanak antivirusnog liječenja sukladno Smjernicama za liječenje oboljelih od koronavirusne bolesti 2019 (COVID-19), verzija 5, izdanim od Ministarstva zdravstva 8. veljače 2022., bili glavni razlozi fulminantnog tijeka COVID-19 bolesti i, nažalost, smrtnog ishoda.

Zbog zaštite osobnih podataka, Hrvatska liječnička komora nije ovlaštena objaviti sadržaj stručnog mišljenja.
vrh stranice