Poziv liječnicima za volontiranje u Svetištu Majke Božje Bistričke

27.06.2019.

Dr. Sanja Kovačić poziva kolege liječnike zainteresirane za volontiranje u vrijeme hodočašća u Svetište Majke Božje Bistričke. Volontiranje se odvija u ambulanti na otvorenom smještenoj u prostoru crkve, a opremljena je s dva bolesnička kreveta, lijekovima i sanitetskim materijalom. Rad liječnika volontera odvija se na razini trijaže i zbrinjavanja lakših akutnih oboljenja hodočasnika, te procjene stanja koje zahtijevaju poziv/intervenciju vanbolničke hitne službe. Volontira se u danima vikenda.
Svaki volonter treba priložiti kopiju važećeg odobrenja za rad (licencu) (to se ne odnosi na volontere od prošle godine). Svi koji se odluče, sa Svetištem sklapaju ugovor o volontiranju. Tijekom volontiranja osiguran im je topli obrok i parking, stoji u obavijesti dr. Kovačić koja kolegama liječnicima unaprijed zahvaljuje i u ime rektora Svetišta mons. Domagoja Matoševića. Zainteresirani se mogu javiti dr. Sanji Kovačić elektroničkom poštom na adresu sanja.kovacic2@gmail.com.
Uz kolege liječnike poziv za volontiranje upućen je i medicinskim sestrama i fizioterapeutima.
vrh stranice