Prijedlog Komore za ubrzavanjem i olakšavanjem postupka priznavanja profesionalne bolesti odbijen

23.12.2020.

Hrvatska liječnička komora zatražila je od nadležnih institucija da se u dijelu postupka utvrđivanja načina oboljenja od COVID-19, zauzme jasan stav kako je svaki liječnik zaposlen u sustavu zdravstva u mreži javne zdravstvene službe zaražen upravo na radnome mjestu te da se time postupak priznavanja profesionalne bolesti osnovom COVID-19 ubrza i učini efikasnijim i jednostavnijim. Pribavljanje opsežne dokumentacije kojom se dokazuje da se liječnik zarazio upravo na radnom mjestu usporava cjelokupni postupak, čime se znatno otežava ostvarivanje prava na naknadu.

Traženje Hrvatske liječničke komore podržano je i od strane Hrvatskog društva za medicinu rada HLZ-a, koje je u svom dopisu također ukazalo na potrebu ubrzavanja postupka priznavanja profesionalne bolesti osnovom COVID-a 19, te je istaknulo zdravstvene djelatnike kao posebnu skupinu radnika za koje je profesionalna izloženost zarazi neupitna. Također, Društvo je predložilo omogućavanje elektroničke prijave profesionalne bolesti čime bi se povećala efikasnost i ubrzao cjelokupni postupak priznavanja profesionalne bolesti.

Hrvatska liječnička komora zaprimila je odgovore Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje i Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo da postupak priznavanja profesionalne bolesti za liječnike oboljele od COVID-19 ostaje nepromijenjen te da će liječnici biti dužni pribaviti opsežnu dokumentaciju u svrhu priznavanja nastanka profesionalne bolesti.

Budući da nigdje nije propisano koja se dokumentacija prilaže uz zahtjev za priznavanje profesionalne bolesti osnovom COVID-19, liječnici su nakon pokretanja postupka suočeni sa zahtjevima nadležnih institucija za nadopunom dokumentacije, što usporava cjelokupni postupak, te u konačnici liječnicima otežava ostvarivanje prava na naknadu.

Dokumentacija koju je liječnik dužan priložiti, a koja je potrebna Službi za medicinu rada HZJZ-a kod donošenja mišljenja o profesionalnoj etiologiji COVID-19 bolesti, navedena je u odgovoru Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo:

 • Nalaz ili potvrdu o pozitivnom testu na SARS CoV-2 (može biti navedeno u nalazu infektologa ili epidemiologa)
 • Medicinsku dokumentaciju o bolesti (primjerice nalaz infektologa, otpusno pismo)
 • Nalaz i mišljenje epidemiologa (vezano uz izvor zaraze, kretanje, oboljele u obitelji)
 • Nalaz i mišljenje nadležnog doktora specijaliste medicine rada o postojanju profesionalne bolesti
 • Presliku zdravstvenog kartona osiguranika koji se vodi kod liječnika obiteljske medicine s podacima od 1. studenoga 2019. godine nadalje, uz popis bolesti od kojih osiguranik boluje
 • Dokumentaciju zatraženu od poslodavca koja uključuje:
  a) detaljan opis radnog mjesta i radnih zadataka koje je radnik obavljao u zadnjih 14 dana od dana razvoja simptoma / pozitivnog nalaza
  b) izjavu o prisutnosti osiguranika na radnom mjestu u zadnjih 14 dana od dana razvoja simptoma / pozitivnog nalaza
  c) izjavu poslodavca o bliskom kontaktu s osobama oboljelima od bolesti COVID-19 tijekom obavljanja poslova na radnom mjestu
 • Izjavu osiguranika (koja uključuje podatke o tome kada se zarazio i koje je poslove u to vrijeme obavljao te je li imao simptome i koje).

Dopisi Hrvatske liječničke komore i Hrvatskog društva za medicinu rada HLZ-a dostupni su ovdje.

Odgovor Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje pročitajte ovdje, a Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo ovdje.


vrh stranice