Produženi rokovi za nastavak rada u privatnoj praksi u ordinaciji

30.12.2020.

Vlada RH je na sjednici održanoj 30. prosinca 2020. donijela uredbu kojom su produženi rokovi iz Zakona o zdravstvenoj zaštiti za nastavak rada u privatnoj praksi u ordinaciji. Prijedlog za žurnim donošenjem ovakve odluke uputila je Hrvatska liječnička komora u dopisu Ministarstvu zdravstva, budući da značajan broj koncesionara nije uspio ishoditi nova rješenja o nastavku obavljanja privatne prakse. Ovom uredbom je rok važenja postojećih rješenja o odobrenju rada koncesionara i specijalističkih ordinacija u zakupu produžen za dvije godine (do 31. prosinca 2022.), a rok za podnošenje zahtjeva za preoblikovanje koncesije u ordinaciju produžen je za 6 mjeseci (do 30. lipnja 2021.).

Hrvatska liječnička komora u proteklim mjesecima kontinuirano je pratila postupak izdavanja novih rješenja, te je utvrdila da gotovo polovica liječnika koncesionara nije uspjela ishoditi nova rješenja o nastavku obavljanja privatne prakse u ordinaciji. Stoga je sredinom prosinca HLK uputila prijedlog Ministarstvu zdravstva da se žurno produže rokovi za ishođenje novih rješenja, putem uredbe, što je Vlada RH i učinila.

Navedena Uredba o izmjenama Zakona o zdravstvenoj zaštiti objavljena je u Narodnim novinama i dostupna je ovdje.


vrh stranice