Priznavanje inozemne stručne kvalifikacije

Doktori medicine i doktori medicine specijalisti koji su stručne kvalifikacije stekli u inozemstvu, a žele obavljati liječničku djelatnost na području Republike Hrvatske, dužni su prije podnošenja zahtjeva za upis u imenik liječnika Hrvatske liječničke komore i zahtjeva za izdavanje odobrenja za samostalan rad (licencu), zatražiti priznavanje inozemnih stručnih kvalifikacija.

Postupku priznavanja, u skladu s člankom 48. Zakona o reguliranim profesijama i priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija („Narodne novine“ br. 82/15, 70/19, 47/20), ne podliježu stručne kvalifikacije (diploma medicinskog fakulteta, svjedodžbe odnosno uvjerenja o položeno državnom/stručnom ispitu, specijalističkom ispitu i ispitu iz područja uže specijalnosti), koje su doktori medicine stekli prije 8. listopada 1991. godine izvan teritorija Republike Hrvatske na području bivše SFR Jugoslavije.

Postupak priznavanja inozemnih stručnih kvalifikacija za doktor medicine i doktore medicine specijaliste, provodi Hrvatska liječnička komora kao nadležno tijelo u Republici Hrvatskoj u skladu s:

• člankom 177. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Narodne novine“ br. 100/18, 125/19, 147/20)
• Zakonom o reguliranim profesijama i priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija („Narodne novine“ br. 82/15, 70/19, 47/20)
• Zakonom o općem upravnom postupku („Narodne novine“ br. 47/09),
• Pravilnikom o mjerilima za priznavanje inozemnih stručnih kvalifikacija („Narodne novine“ br. 89/13.)
• Pravilnikom o postupku priznavanja inozemnih stručnih kvalifikacija Hrvatske liječničke komore od 14. prosinca 2019.

Priznavanje inozemnih stručnih kvalifikacija po automatskom sustavu priznavanja primjenjuje se na podnositelje zahtjeva koji imaju dokaz o stručnoj kvalifikacije izdan u državi članici Europske unije (EU) odnosno državi ugovornici Ugovora o Europskom gospodarskom prostoru (EGP) ili Švicarskoj konfederaciji.

Priznavanje inozemnih stručnih kvalifikacija po općem sustavu priznavanja primjenjuje se na podnositelje zahtjeva koji nemaju dokaz o stručnoj kvalifikacije izdan u državi članici Europske unije (EU) odnosno državi ugovornici Ugovora o Europskom gospodarskom prostoru (EGP) ili Švicarskoj konfederaciji, te na sve koji su stručne kvalifikacije stekli u državi koja nije članica Europske unije (EU) odnosno državi koja nije ugovornica Ugovora o Europskom gospodarskom prostoru (EGP) ili u Švicarskoj konfederaciji ( tzv. „treće zemlje“).

U skladu s člancima 175., 176. i 185. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Narodne novine“ br. 100/18, 125/19, 147/20), Hrvatska liječnička komora u provedbi priznavanja inozemnih stručnih kvalifikacija po općem sustavu priznavanja, dijeli nadležnost s Ministarstvom zdravstva Republike Hrvatske.

Zahtjev za priznavanje inozemnih stručnih kvalifikacija doktor medicine i doktor medicine specijalist u svrhu ostvarivanja prava na obavljanje navedene regulirane profesije na području Republike Hrvatske podnosi se Hrvatskoj liječničkoj komori.

Za pokretanje postupka priznavanja inozemnih stručnih kvalifikacija u Hrvatskoj liječničkoj komori potrebno je:

1. Popuniti obrazac zahtjeva za priznavanje inozemnih stručnih kvalifikacija (obrazac zahtjeva) (uputa za popunjavanje obrasca zahtjeva)

2. Prikupiti potrebnu dokumentaciju i priložiti je zahtjevu u originalu ili ovjerenoj preslici (kopiji) i po potrebi ovjerenom prijevodu na hrvatski jezik. Obrascu zahtjeva potrebno je priložiti i po jedan primjerak neovjerene preslike (kopije) svakog priloženog dokumenata (uputa za pokretanje zahtjeva za priznavanje inozemne stručne kvalifikacije po automatskom sustavu priznavanja); (uputa za pokretanje zahtjeva za priznavanje inozemne stručne kvalifikacije po općem sustavu priznavanja)

3. Uplatiti naknadu za troškove postupka (upute za uplatu)

4. Dostaviti zahtjev u Hrvatsku liječničku komoru (upute za dostavu)

***
Izuzetno, zahtjev za priznavanje pripravničkog staža obavljenog u inozemstvu podnosi se izravno Ministarstvu zdravstva Republike Hrvatske, ako je podnositelj zahtjeva stekao obrazovnu visokoškolsku kvalifikaciju (diplomu medicinskog fakulteta) na visokoškolskoj instituciji u Republici Hrvatskoj ili ako obrazovna visokoškolska kvalifikacija ne podliježe postupku priznavanja.

Izuzetno, zahtjev za priznavanje specijalizacije i /ili uže specijalizacije obavljene u inozemstvu podnosi se izravno Ministarstvu zdravstva Republike Hrvatske, ako je podnositelj zahtjeva stekao stručnu kvalifikaciju doktora medicine (diplomu medicinskog fakulteta i svjedodžbu odnosno uvjerenju o položenom državnom/stručnom ispitu) temeljem koje je stekao pravo na obavljanje djelatnosti liječnika opće medicine, u Republici Hrvatskoj ili ako navedene kvalifikacije ne podliježu postupku priznavanja.

***
Za informacije u vezi postupka priznavanja inozemnih stručnih kvalifikacija ili predmeta priznavanja inozemnih stručnih kvalifikacija, podnositelj zahtjeva ili opunomoćena osoba možete se obratiti u:

Hrvatsku liječničku komoru
Ured za stručno-medicinske i međunarodne poslove,
stručnoj suradnici Žarki Rogić, dr. med.,
na telefon: +385 (1) 4500 830 ili na e-adresu: zarka.rogic@hlk.hr

vrh stranice