Priznavanje inozemne stručne kvalifikacije

Doktori medicine i doktori medicine specijalisti koji su stručne kvalifikacije stekli u inozemstvu, a žele obavljati liječničku djelatnost na području Republike Hrvatske, dužni su zatražiti priznavanje inozemnih stručnih kvalifikacija. 

Izuzetno, temeljem članka 48. Zakona o reguliranim profesijama i priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija (»Narodne novine« br. 82/2015.), postupku priznavanje ne podliježu stručne kvalifikacije (diploma medicinskog fakulteta, svjedodžbe odnosno uvjerenja o položeno državnom/stručnom ispitu, specijalističkom ispitu i ispitu iz područja uže specijalnosti), koje su doktori medicine stekli prije 8. listopada 1991. godine izvan teritorija Republike Hrvatske na području bivše SFR Jugoslavije.

Postupak priznavanja inozemnih stručnih kvalifikacija za doktore medicine i doktore medicine specijaliste, provodi Hrvatska liječnička komora, kao nadležno tijelo u Republici Hrvatskoj, temeljem članka 138. Zakona o zdravstvenoj zaštiti (»Narodne novine« broj 150/08, 71/10, 139/10, 22/11, 84/11, 12/12, 35/12, 70/12, 144/12, 82/13, 159/13 i 22/14). 

Postupak se provodi  sukladno:

Zakonu o reguliranim profesijama i priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija (»Narodne novine« br. 82/2015.), 

Pravilniku o mjerilima za priznavanje inozemnih stručnih kvalifikacija („Narodne novine“ br. 89/13),

Zakonu o općem upravnom postupku („Narodne novine“ br. 47/09),

Pravilniku o priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija Hrvatske liječničke komore (stupio na snagu 05.05.2017., objavljen na službenim internetskim stranicama HLK, www.hlk.hr).

Priznavanje inozemnih stručnih kvalifikacija po automatskom sustavu priznavanja primjenjuje se na podnositelje zahtjeva koji imaju dokaz o stručnoj kvalifikacije izdan u državi članici Europske unije (EU) odnosno državi ugovornici Ugovora o Europskom gospodarskom prostoru (EGP) ili Švicarskoj konfederaciji.

Priznavanje inozemnih stručnih kvalifikacija po općem sustavu priznavanja primjenjuje se na podnositelje zahtjeva koji nemaju dokaz o stručnoj kvalifikacije izdan u državi članici Europske unije (EU) odnosno državi ugovornici Ugovora o Europskom gospodarskom prostoru (EGP) ili Švicarskoj konfederaciji, te na sve koji su stručne kvalifikacije stekli u državi koja nije članica  Europske unije (EU) odnosno državi koja nije ugovornica Ugovora o Europskom gospodarskom prostoru (EGP) ili u Švicarskoj konfederaciji ( tzv. „treće zemlje“). 

Temeljem članka 143. Zakona o zdravstvenoj zaštiti (»Narodne novine« broj 150/08, 71/10, 139/10, 22/11, 84/11, 12/12, 35/12, 70/12, 144/12, 82/13, 159/13 i 22/14), u provedbi priznavanja inozemnih stručnih kvalifikacija po općem sustavu priznavanja, Hrvatska liječnička komora dijeli nadležnost s Ministarstvom zdravstva Republike Hrvatske.

Zahtjev za priznavanje inozemnih stručnih kvalifikacija doktor medicine i doktor medicine specijalist u svrhu ostvarivanja prava na obavljanje regulirane profesije doktor medicine, na području Republike Hrvatske podnosi se Hrvatskoj liječničkoj komori.

Za pokretanje postupka priznavanja inozemnih stručnih kvalifikacija u Hrvatskoj liječničkoj komori potrebno je:

1.      Popuniti obrazac zahtjeva za priznavanje inozemnih stručnih kvalifikacija (Obrazac zahtjeva; Uputa za popunjavanje obrasca zahtjeva)

2.      Prikupiti potrebnu dokumentaciju i priložiti je zahtjevu u originalu ili  ovjerenoj preslici (fotokopiji) i po potrebi ovjerenom prijevodu na hrvatski jezik. Obrascu zahtjeva potrebno je priložiti i po jedan primjerak neovjerene preslike svakog priloženog dokumenata.  (uputa za pokretanje zahtjeva za priznavanje inozemne stručne kvalifikacije po automatskom sustavu priznavanja;  uputa za pokretanje zahtjeva za priznavanje inozemne stručne kvalifikacije po općem sustavu priznavanja)

3.      Uplatiti naknadu za troškove postupka (uputa za uplatu)

4.      Uplatiti državnu pristojbu u vrijednosti 35,00 kuna (Uputa za uplatu državne pristojbe)

5.      Dostaviti zahtjev u Hrvatsku liječničku komoru (uputa za dostavu zahtjeva)

Izuzetno, zahtjev za priznavanje pripravničkog staža obavljenog u inozemstvu podnosi se izravno Ministarstvu zdravstva Republike Hrvatske, ako je podnositelj zahtjeva stekao obrazovnu visokoškolsku kvalifikaciju (diplomu medicinskog fakulteta) na visokoškolskoj instituciji u Republici Hrvatskoj ili ako obrazovna visokoškolska kvalifikacija ne podliježe postupku priznavanja.

Izuzetno, zahtjev za priznavanje specijalizacije i /ili uže specijalizacije obavljene u inozemstvu podnosi se izravno Ministarstvu zdravstva Republike Hrvatske, ako je podnositelj zahtjeva stekao stručnu kvalifikaciju doktora medicine (diplomu medicinskog fakulteta i svjedodžbu odnosno uvjerenju o položenom državnom/stručnom ispitu) temeljem koje je stekao pravo na obavljanje djelatnosti liječnika opće medicine, u Republici Hrvatskoj ili ako navedene kvalifikacije ne podliježu postupku priznavanja.

Za informacije u vezi postupka priznavanja inozemnih stručnih kvalifikacija ili predmeta priznavanja inozemnih stručnih kvalifikacija, podnositelj zahtjeva ili opunomoćena osoba možete se obratiti u 

Hrvatsku liječničku komoru

Ured za stručno-medicinske i međunarodne odnose,

stručnoj suradnici Žarki Rogić, dr. med.,

na telefon: +385 (1) 4500 830 ili na e-adresu: zarka.rogic@hlk.hr

vrh stranice