Reforma zdravstva-iste teme recikliraju se već 15-tak godina!

U Grožnjanu se od 10. do 12. lipnja održao 15. simpozij „Mediji i zdravlje“, koji je ove godine bio posvećen aktualnim reformama i promjenama koje planira provesti Ministarstvo zdravlja, transparentnosti suradnje farmaceutske industrije sa zdravstvenim radnicima i zdravstvenim ustanovama te sve težem djelovanju novinara u želji da prenesu važne informacije ili komentiraju društvenu zbilju. Zapaženu prezentaciju imao je prvi dopredsjednik HLK-a dr. sc. Krešimir Luetić, koji je u svom izlaganju iznio pregled ključnih ideja u kontekstu reforme zdravstvenog sustava u mandatima sedam bivših ministara zdravlja, jasno pokazujući da se iste teme recikliraju već 15-tak godina.

Simpozij je bila prilika i da se prvi put predstave rezultati ankete o liječničkoj percepciji prikazivanja zdravstvenih tema i liječnika u hrvatskim medijima, koju je provela HLK-a na uzorku od 1400 liječnika, a koja će biti detaljno prikazana u idućem broju Liječničkih novina.

S obzirom na aktualnu političku situaciju, sudionici simpozija složili su se kako bi ona mogla bitno utjecati na najavljene reforme u zdravstvu. 'Koja god administracija bila na vlasti zna da je reformiranje hitne službe nužnost i da će uz više ili manje poteškoća, ponajprije u dinamici provedbe, ono morati zaživjeti', rekao je pomoćnik ministra zdravlja Denis Kovačić.

Ada Barić Grgurević iz HUBOL-a, poručila je kako se sve pokrenuto ne smije zaustaviti: „ako i dođe do promjene, naglašavamo da bi to bilo pogubno i za bolesnike i za nas liječnike“.

Bilo je govora i o velikom broju liječnika koji su napustili ili namjeravaju napustiti Hrvatsku. Jedna od mjera za njihovo zadržavanje je i novi Pravilnik o dvojnom radu liječnika. „Za sada su rezultati s terena jako dobri. Nismo imali prigovore niti od strane bolesnika niti od strane liječnika da se radi o bilo kakvoj premorenosti“, komentirala je Barić Gregurević.

I prvi dopredsjednik HLK-a dr. Luetić, izjavio je kako bi novi Pravilnik trebao malo stopirati odlazak liječnika, barem dok se ne počnu realizirati i druge mjere iz Akcijskog plana koji je HLK-a uputila Vladi u cilju zadržavanja liječnika u Hrvatskoj.

Simpoziju su nazočili predstavnici Ministarstva zdravlja, Hrvatskog novinarskog društva, Hrvatske udruge bolničkih liječnika, Hrvatskog liječničkog sindikata, KoHOM-a, Udruge inovativne farmaceutske industrije i drugi.

 

vrh stranice