Rezultati ankete „Rada pod nadzorom“ četvrte generacije

20.07.2023.

Nakon ukidanja obveze obavljanja pripravničkog staža jedna od mogućnosti stručnog usavršavanja koja se nudi mladim liječnicima je rad pod nadzorom. Povjerenstvo za mlade liječnike Hrvatske liječničke komore istražilo je zadovoljstvo mladih liječnika kvalitetom i provedbom „Rada pod nadzorom“. Anonimno istraživanje, provedeno u obliku anketnog upitnika, obuhvatilo je posljednju generaciju mladih liječnika.

Prvo istraživanje u studenome 2020. obuhvatilo je prvu generaciju mladih liječnika (diplomiranih 2019.). Od ukupno 424 mlada liječnika upitnik je ispunilo njih 166 (39 %). Drugim istraživanjem u svibnju 2021. obuhvaćena je druga generacija mladih liječnika (diplomiranih 2020.), od koje su ukupno sudjelovala 92 ispitanika. Treće istraživanje provedeno je u lipnju 2022. u kojem je sudjelovao 101 mladi liječnik koji su diplomirali 2021.

Četvrto istraživanje provedeno je u svibnju 2023. u kojem je sudjelovalo 159 mladih liječnika diplomiranih 2022. godine. Novost za drugu, treću i četvrtu generaciju u odnosu na rad pod nadzorom prve generacije bila je mogućnost rada u zavodima za javno zdravstvo, uz otprije ponuđenu mogućnost rada u obiteljskoj medicini, bolničkoj i izvanbolničkoj hitnoj medicini.

Iz rezultata za četvrtu generaciju proizlazi da je nakon gotovo šest mjeseci rada pod nadzorom, oko 73 % ispitanika smatralo da je stručno napredovalo, a njih 25,8 % da su ipak mogli i više. Podjednak broj ispitanika odgovorio je da bolje razumije funkcioniranje zdravstvenog sustava, odnosno da još uvijek za određene ustanove ili protokole znaju samo djelomično kako funkcioniraju.

Što se tiče radilišta na kojem se obavljao rad pod nadzorom, većina je ispitanika bila na jednom radilištu, pri čemu bi njih 33 % voljelo da su imali mogućnost promjene radilišta. Većina je ispitanika bila zadovoljna primanjima za vrijeme rada pod nadzorom. Gotovo 42 % ispitanika ocijenilo bi rad pod nadzorom vrlo dobrim, 31 % izvrsnim, a 62 % ih smatra da ne pozna dovoljno stari model staža kako bi ga usporedilo s radom pod nadzorom.

Većina je mladih liječnika ostala u radnom odnosu, bilo kod istog ili drugog poslodavca (52 %), dio se prijavio na specijalizaciju (14 %), a dio je trenutačno nezaposlen (15,7 %).

Prema provedenom istraživanju, koje je uključilo značajan udio od gotovo 40 % mladih liječnika, rad pod nadzorom ocijenjen je vrlo dobrim.

Grafički prikazi rezultata rada pod nadzorom četvrte generacije mladih liječnika dostupni su ovdje.

vrh stranice