S e-knjižicom za praćenje specijalizacije, svojevrsnim e-portfoliom uvelike bi se smanjila administracija

03.10.2018.

U sklopu prijedloga mjera za poboljšanje specijalističkog usavršavanja Hrvatska liječnička komora predlaže i uvođenje e-knjižice kojom bi se uvelike olakšale administrativne obveze liječnika tijekom specijalizacije, a koja bi nakon specijalizacije, kao svojevrsni e-portfolio koji omogućava zapise o svim aktivnostima, bila trajno dostupna.

Te je prijedloge prije nekog vremena Komora predala Ministarstvu zdravstva, a o njima je bilo riječi i na konferenciji pod nazivom „Mladi liječnici u Hrvatskoj: zapošljavanje i slobodna mobilnost" na kojoj se u svibnju ove godine okupilo više od 100 liječnika iz Hrvatske i europskih zemalja.

Tijekom specijalizacije liječnici su dužni voditi svakodnevne zabilješke o provođenju programa specijalizacije, zahvatima koje su izveli, znanjima koja su stekli, a sve prema planu i programu specijalističkog usavršavanja koje je odobrilo Ministarstvo zdravstva, navodi dr. sc. Krešimir Luetić, prvi dopredsjednik Hrvatske liječničke komore i v.d. predsjednika HLK, ocjenjujući da je to gubljenje mnogo vremena koje bi moglo biti korisno utrošeno za stjecanje novih znanja i vještina.

Uz to, ne postoje ni precizne upute na koji način se knjižice trebaju ispunjavati, što u razdoblju pripreme dokumentacije prije polaganja specijalističkog ispita dodatno oduzima vrijeme, s obzirom da se od liječnika često traži da se određeni podaci u knjižicama korigiraju ili drugačije formuliraju.

Takav način praćenja napredovanja mladih liječnika u „papirnatim podacima“ je zastario i neučinkovit. Teško ga je koristiti nakon specijalizacije jer je riječ o stotinama stranica teksta. Nasuprot tome elektroničke knjižice standard su u razvijenim zemljama zapadne Europe, poput Ujedinjenog Kraljevstva, Francuske i Nizozemske, a uvela ih je i susjedna Slovenija. Hrvatska zdravstvena administracija to vjerojatno ne doživljava kao prioritetnu zadaću. Upravo iz tog razloga, a u želji da pomognemo u što bržoj implementaciji elektroničkih knjižica u našem zdravstvenom sustavu, HLK je samostalno inicirala projekt razvoja e-knjižica (e-booklets) , izradu idejnog rješenja koji bi potom predstavila Ministarstvu zdravstva, ističe Luetić.

Prema informacijama iz država u kojima su e-knjižice uvedene, liječnici na specijalizaciji su vrlo zadovoljni takvim načinom rada jer je jednostavniji i brži, a kasnije imaju strukturirani elektronički dokument, takozvani e-portfolio.

Smatramo da bi se uvođenjem elektroničkog praćenja napredovanja specijalizanata uveo veći red i kontrola ispravne provedbe programa specijalističkog usavršavanja, a elektronički podaci bi se kasnije mogli koristiti i u druge svrhe, primjerice za uvid u stečena znanja i kompetencije mladih liječnika njihovim potencijalnim poslodavcima, navodi dr. Luetić.

Na već spomenutoj konferenciji „Mladi liječnici u Hrvatskoj: zapošljavanje i slobodna mobilnost" najvažnije teme o kojima se raspravljalo bile su provođenje postojećeg programa specijalizacija, s osvrtom na novi Prijedlog zakona o zdravstvenoj zaštiti koji je još uvijek u saborskoj proceduri, te prepreke u mobilnosti i zapošljavanju mladih liječnika u Hrvatskoj i Europi.

Moderator konferencije, dr. Davor Kust, predsjednik Povjerenstva za mlade liječnike HLK-a, u uvodnom je dijelu iznio poražavajuće rezultate ankete o zadovoljstvu mladih liječnika provedene 2016., a prema kojima samo njih 10 posto, da im se pruži prilika, ne bi napustilo Hrvatsku.

Više o ovoj temi možete pročitati u članku u Slobodnoj Dalmaciji ovdje

vrh stranice