Skupština HLK: Pravna zaštita i B-lista lijekova za članove Komore

02.07.2022.

Hrvatska liječnička komora osigurat će svojim članovima pokrivanje troškova pravne zaštite u kaznenim i prekršajnim postupcima, odlučeno je na današnjoj godišnjoj izvještajnoj Skupštini Komore. Također je na sjednici prihvaćena ponuda Wiener osiguranja za sljedeću godinu koja uz dopunsko zdravstveno osiguranje članovima omogućuje i neograničeno korištenje lijekova s B-liste HZZO-a.

HLK će svojim članovima pokriti troškove pravne zaštite u slučajevima kaznenih djela nesavjesnog liječenja i nepružanja medicinske pomoći u hitnim stanjima, u prekršajnim postupcima vezanim za liječnički posao, u parničnim postupcima protiv medija za naknadu štete zbog povrede časti i ugleda, a vezano uz liječničku djelatnost. Komora će troškove pokriti i u drugim sudskim ili izvansudskim postupcima koji su neposredno povezani s liječničkom djelatnošću u slučaju kada se u tim postupcima očekuje rješavanje nekog pravnog pitanja važnog za većinu članova HLK-a. Sve to definirano je Pravilnikom o pokriću troškova pravne zaštite članova HLK-a, usvojenim na današnjoj Skupštini.

Komora je također od početka sljedeće godine članovima osigurala i neograničenu mogućnost korištenja lijekova s B-liste HZZO-a bez doplate, a u sklopu dopunskog zdravstvenog osiguranja za članove, za koju uslugu je Skupština odabrala najpovoljniju ponudu Wiener osiguranja.

Na današnjoj sjednici, kojoj je prisustvovao 81 zastupnik, Skupština HLK-a je usvojila završni račun Komore za 2021. te odabrala revizora za financijsko poslovanje HLK-a u 2022.

Skupština je izabrala doc.dr.sc. Miru Bakulu, dosadašnjeg zastupnika u Skupštini HLK-a, za novog predsjednika Povjerenstva za bolničku djelatnost i novog člana Izvršnog odbora HLK-a.

vrh stranice