Na platformi HeMED i građanima dostupni detaljni podatci o bolestima i lijekovima

06.07.2022.

Hrvatska elektronička medicinska edukacija (HeMED) je internetski portal i mobilna aplikacija koji hrvatskim građanima i zdravstvenim djelatnicima osigurava besplatno interaktivno pretraživanje medicinskih knjiga i baza lijekova na hrvatskom jeziku. Radi se o jedinstvenom projektu čiji je cilj unaprijediti trajnu medicinsku izobrazbu liječnika i istovremeno poboljšati zdravstvenu pismenost građana.

Glavne funkcionalnosti HeMED-a su pretraživanje sadržaja knjiga po ključnim pojmovima, interaktivno povezivanje medicinskih knjiga s bazom lijekova HALMED-a i listom lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje. Podatci o lijekovima redovito se ažuriraju tako da HeMED omogućava pretraživanje svih promjena na listi lijekova HZZO-a, cijena, doplata, smjernica i indikacija, a uz svaki lijek dostupan je i sažetak opisa lijeka kao i mogućnost direktne prijave neželjenih učinaka korištenja lijeka.

Građanima je dostupan hrvatski prijevod najnovijeg izdanja Medicinskog priručnika za pacijente (MSD medicinski priručnik za pacijente), koji je također umrežen i interaktivno pretraživ s HALMED-ovom bazom lijekova i listom lijekova HZZO-a.

Idejni začetnik projekta HeMED je dr. Željko Ivančević, osnivač tvrtke Placebo, nositelj projekta je Hrvatska liječnička komora, a partner projekta je Inovativna farmaceutska inicijativa (IF!). Koliko je rada i energije uloženo u ovaj projekt govori podatak da je tristotinjak liječnika tri godine volonterski prevodilo stručnu literaturu. Zahvaljujući entuzijazmu svih dionika, projekt je realiziran te je dostupan svim hrvatskim građanima i zdravstvenim djelatnicima, omogućujući kvalitetnu i besplatnu medicinsku edukaciju na hrvatskom jeziku.

Građanima su, između ostalog, na stranici HeMED-a dostupni:

  • MSD medicinski priručnik za pacijente - dostupan je ovdje.
  • Baza lijekova - dostupna je ovdje.

Liječnicima, studentima i ostalim zdravstvenim djelatnicima platforma HeMED osigurava besplatan pristup najnovijim, kontinuirano ažuriranim izdanjima kapitalnih medicinskih knjiga i interaktivno pretraživanje knjiga i baza lijekova.

Pristup stručnim izdanjima objavljenima na stranici HeMED-a dostupan je ovdje.

vrh stranice