Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o specijalističkom usavršavanju doktora medicine, koji je stupio na snagu 16. srpnja 2016. bitno je povoljniji za liječnike. Njime troškovi specijalizacije više ne obuhvaćaju bruto plaće doktora medicine. Time je značajno smanjen trošak provođenja specijalizacije, koji je liječnik dužan nadoknaditi ako po završetku specijalizacije napusti ustanovu koja ga je poslala na specijalističko usavršavanje. Izmijenjeni i dopunjeni Pravilnik neće se primjenjivati samo na buduće ugovore o specijalističkom usavršavanju, već se odnosi i na sadašnje specijalizante i mlade specijaliste koji još nisu u potpunosti riješili svoj odnos s ustanovama koje su im omogućile specijalističko usavršavanje.  " />

SPECIJALIZANTI I MLADI SPECIJALISTI, OPREZ!

25.07.2016.

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o specijalističkom usavršavanju doktora medicine, koji je stupio na snagu 16. srpnja 2016. bitno je povoljniji za liječnike. Njime troškovi specijalizacije više ne obuhvaćaju bruto plaće doktora medicine. Time je značajno smanjen trošak provođenja specijalizacije, koji je liječnik dužan nadoknaditi ako po završetku specijalizacije napusti ustanovu koja ga je poslala na specijalističko usavršavanje. Izmijenjeni i dopunjeni Pravilnik neće se primjenjivati samo na buduće ugovore o specijalističkom usavršavanju, već se odnosi i na sadašnje specijalizante i mlade specijaliste koji još nisu u potpunosti riješili svoj odnos s ustanovama koje su im omogućile specijalističko usavršavanje. 

HLK: Pravno ćemo reagirati ako bude kršenja prava specijalizanata

Hrvatska liječnička komora pozdravlja i podržava promjene Pravilnika o specijalističkom usavršavanju koje slijede odrednice specijalističkog usavršavanja naših kolega u Europskoj uniji, čime je bitno smanjen trošak provođenja specijalizacije, koji je dosad bio dužan nadoknaditi liječnik koji po završetku specijalističkog usavršavanja napusti ustanovu koja ga je poslala na specijalizaciju.

HLK je upravo zbog mladih liječnika, svojih članova, pokrenula inicijativu za žurnom implementacijom Pravilnika u praksi. 

Uputili smo ministru zdravlja zamolbu da pisanim naputkom skrene pozornost upravama zdravstvenih ustanova o njihovim obvezama proizašlim iz izmijenjenog i dopunjenog Pravilnika te o rokovima u kojima su dužni te obveze ispuniti. 

HLK će u predstojećem razdoblju pažljivo pratiti provedbu Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o specijalističkom usavršavanju doktora medicine.  

Ako budete imali saznanja da pojedina zdravstvena ustanova nije ponudila specijalizantima - do 16. kolovoza 2016.g.  odnosno liječnicima specijalistima -  u roku od 30 dana od podnošenja njihova zahtjeva, izmijenjeni ugovor o međusobnim pravima i obvezama, pozivamo Vas da se s potpunim podacima (naziv ustanove; ime, prezime i stručni status oštećenog kolege; naziv specijalizacije; ime i prezime odgovorne osobe – ravnatelja ustanove) obratite stručnim službama HLK-a.

"U svim slučajevima u kojima se potvrdi da članovima Komore nije ponuđen izmijenjen ugovor o specijalističkom usavršavanju, iz čega je razvidno onemogućavanje pojedinim članovima Komore ostvarivanje prava zajamčenih im odredbama predmetnog Pravilnika, HLK je spreman u suradnji s oštećenim članom poduzeti sve pravne korake definirane pozitivnim propisima RH kojim će zaštititi prava i interese svoga člana. Pritom ćemo se voditi i važećim Kodeksom medicinske etike ideontologije koji predviđa sankcioniranje osoba odgovornih za nečastan odnos prema kolegama", naglasio je predsjednik HLK dr.sc. Trpimir Goluža.

Detaljnije o obavijesti specijalizantima i mladim specijalistima: https://www.hlk.hr/obavijest-vezana-uz-izmjene-i-dopune-pravilnika-o-specijalistickom-usavrsavanju-doktora-medicine.aspx