" />

Status članstva i sustav članarina

24.01.2017.

Uvođenje jedinstvenog iznosa članarine od 125 kn za sve članove osim umirovljenika (izglasano bez i jednog glasa protiv na Izvršnom odboru, Vijeću i Skupštini HLK-a), temeljili smo na preporuci nezavisnog revizora. Politika aktualnog vodstva Komore je da svi članovi imaju jednaka prava i mogućnosti, ali i jednake obveze. Visina članarine u našoj Komori je niža nego u većini drugih hrvatskih strukovnih komora približnog stupnja obrazovanja a niža je i nego u većini liječničkih komora u ostalim državama članicama europske Unije.

Netočno je da umirovljeni liječnici prije 2017. nisu bili obaviješteni o dugu niti o načinu njegovog izračuna. Naše stručne službe su u svibnju 2016. o dugu pismeno obavijestile svakog liječnika, a zatim su odgovorile članovima na svaki od mnogobrojnih telefonskih upita po tom pitanju. Sve članove informirali smo i o statusu njihova članstva. Umirovljene liječnike smo upozorili da odlaskom u mirovinu njihovo članstvo nije automatski prestalo, te da im licenca i dalje važi sve do njena isteka. Svima smo dali i uputu o načinu za iščlanjivanje iz HLK-a odnosno za postupak brisanja iz Imenika liječnika. Nitko od umirovljenih liječnika kojima je ustanovljen dug, prije njegovog ustanovljavanja nije podnio zahtjev za brisanjem iz članstva, što je moguće samo na temelju osobnog zahtjeva. HLK sukladno zakonu ne smije nikoga samoinicijativno brisati iz članstva samo zbog odlaska u mirovinu.

Pri naplati duga za nepodmirene članarine (2009.-2014.) vodili smo brigu o socijalnoj osjetljivosti. Svima smo omogućili obročnu otplatu, nismo obračunavali zatezne kamate, a dužnicima je obračunavan minimalni iznos mjesečne članarine od 40 kuna. Svi umirovljenici mogli su podnijeti i zahtjev za potpuni ili djelomični oprost ustanovljenog duga. Formirana je i radna skupina koja je razmatrala sve zahtjeve za otpis duga te smo za 142 umirovljena člana otpisali gotovo 300.000 kn duga. Predsjednik Komore je osobno pisanim putem odgovorio na gotovo 250 zahtjeva za pojašnjenjem razloga utvrđivanja i načina izračuna duga, a sastao se sa svakim članom koji ga je to po istom pitanju zatražio. Od 3.330 umirovljenih članova Hrvatske liječničke komore samo 22 umirovljenika su se oglušila na dug te su im poslane opomene.

Indexov tekst, protivno stvarnim činjenicama, se pristrano, neprofesionalno i parcijalno bavi sustavom članarina. Pristranost proizlazi iz činjenice da se novinarka nije niti potrudila postaviti pitanje Komori na ovu temu. Tako je prekršila temeljni profesionalni princip novinarstva da se kod izvještavanja o temama o kojima postoje različita stajališta, a posebice kod iznošenja optužujućih navoda, javnosti predstave oba suprotstavljena stajališta. Objavom stajališta samo jedne strane u tekstu i nekritičkim prenošenjem neistinitih i nepotpunih informacija i tvrdnji, novinarka je nanijela veliku štetu ugledu Liječničke komore i njezinom vodstvu.

Neistinita je tvrdnja da će „povećanjem članarina HLK uprihoditi 11 milijuna kuna više“, što je  nemoguće s obzirom na strukturu članstva i iznos članarine. Komora je u 2016. od članarina po starom sustavu uprihodila 15 milijuna kuna, a o ukupnim prihodima u 2017. pravovremeno ćemo informirati članove i nadležne državne institucije.