Naša ostvarenja vs. Indexova (ne)profesionalnost

24.01.2017.

Unazad 18 mjeseci kad smo preuzeli odgovornost za vođenje Hrvatske liječničke komore (HLK), Komoru postupno i sigurno preobražavamo iz trome i neaktivne organizacije u suvremeno, dobro organizirano i proaktivno strukovno udruženje. Intenzivno skrbimo o svim našim članovima, snažno štitimo naša staleška prava i promoviramo strukovne interese. Postali smo čvrst oslonac hrvatskim liječnicima, ne samo u profesionalnom već i u društvenom životu. Usprkos neospornim rezultatima i činjenicama o značajnom unapređenju rada Komore, portal Index.hr je prošli tjedan objavio neprofesionalan, neetičan i krajnje zlonamjeran tekst u kojemu je na neistinit i tendenciozan način neobjektivno prikazao rad, ostvarenja i nastojanja vodstva Komore. Predstavljeni smo kao socijalno neosjetljivi rasipnici, koji uopće ne skrbe o svojem članstvu, zahvaljujući kojem postojimo i koji navodno neodgovorno i bespotrebno troše novac prikupljen od članarina i ovršnih postupaka, provedenih nad našim najnemoćnijim članovima.

Potičemo izvrsnost u cijelom zdravstvenom sustavu i odgovorna smo organizacija koja promiče neupitne društvene vrijednosti poput rada, znanja, odgovornosti, poštenja i domoljublja.

Racionalizirali smo i poboljšali ukupno poslovanje Komore te napravili novu, učinkovitiju sistematizaciju radnih mjesta.  Uveli smo visoke standarde odgovornosti i transparentnosti u financijsko poslovanje, godišnju predreviziju i reviziju financijskih izvještaja Komore koje provodi neovisna revizorska kuća. Raskinuli smo ili redefinirali, bez dodatnih troškova, po Komoru nepovoljne ugovore. Revizijom smo utvrdili višemilijunska nenaplaćena potraživanja čiju smo naplatu pokrenuli i dobrim dijelom realizirali. Racionalizacijom poslovanja ostvarili smo značajne uštede. Napravili smo Strategiju informatizacije HLK i Strategiju unapređenja medicinske izobrazbe liječnika do 2019. godine, a nalazimo se pred povlačenjem 30 milijuna kn iz EU fondova za izobrazbu liječnika. Pokrenuli smo projekt e-Komore i uveli učinkovitost i odgovornost kao temeljne principe rada.

Svaki zainteresirani, objektivni promatrač može vrlo lako primijetiti sustavan rad vodstva HLK-a na zagovaranju interesa svih liječnika kao i zaštiti specifičnih interesa mladih liječnika, specijalizanata i specijalista, te liječnika obiteljske medicine. Pripremili smo Koncept specijalističkog usavršavanja i stažiranja, a u 2017. objavit ćemo prijedlog Nacionalnog programa očuvanja kadrovskog potencijala hrvatskog zdravstva.

Značajno smo proširili prava članova. Trideset puta smo povećali ukupan godišnji iznos novčanih pomoći članovima, uveli jednokratnu novčanu pomoć za novorođeno dijete i stipendije za maloljetnu djecu preminulih članova. Za sve članove HLK-a ugovorili smo osiguranje pravne zaštite u slučaju kaznenog, prekršajnog ili disciplinskog postupka zbog djela počinjenog tijekom obavljanja liječničke djelatnosti (polica osiguranja u cijeni članarine), a članove smo osigurali i  po osnovu  privatne odgovornosti. Svaki član Komore po ta dva osnova osiguran je godišnje na 350 tisuća kn.

Sadržajno i vizualno smo redizajnirali Liječničke novine, od ozbiljnog gubitaša učinili smo ih vrlo profitabilnim. Komoru smo otvorili članstvu (radno vrijeme za članove produljeno s 4 na 12 sati dnevno) i javnosti (nova službena mrežna stranica, zatvorena mrežna stranica namijenjena isključivo članovima, društvene mreže, otvorena komunikacija s medijima). 

Usprkos svim navedenim ostvarenjima i činjenicama o našem radu Index.hr je objavio neprofesionalan, neetičan i krajnje zlonamjeran tekst u kojemu je na neistinit i tendenciozan način neobjektivno prikazao rad, ostvarenja i nastojanja vodstva Komore.

Istine radi, pripremili smo cjelovit i točan prikaz svake teme, koji možete pročitati na donjim linkovima.

FINANCIJSKO UPRAVLJANJE KOMOROM

PAMETNE ISKAZNICE

25. GODIŠNJICA STRADANJA VUKOVARA

ADAPTACIJA STANA U ZAGREBU

STATUS ČLANSTVA I SUSTAV ČLANARINA

 

vrh stranice