Stupio na snagu Pravilnik kojima se liječnike PZZ-a u velikoj mjeri oslobađa pisanja liječničkih ispričnica

12.01.2017.

Liječničke potvrde u svrhu opravdanja izostanka učenika s nastave zbog zdravstvenih razloga, ubuduće će se izdavati samo u slučaju izostaka duljeg od tri rada dana uzastopno. Pravilnik o izmjeni Pravilnika o kriterijima za izricanje pedagoških mjera koji redefinira uvjete izdavanja liječničkih potvrda, stupio je na snagu 19. siječnja.Aktualnim izmjenama omogućuje se roditelju učenika da više puta godišnje samostalno opravda izostanak djeteta s nastave do  tri radna dana bez pribavljanja liječničke potvrde.

Izostanak učenika s nastave moći će se opravdati i drugom odgovarajućom potvrdom (npr. potvrdom specijalističke ordinacije u kojoj je obavljen pregled ili dijagnostička pretraga), uključujući i e-potvrdu o narudžbi za pregled u zdravstvenoj ustanovi.

U izradi prijedloga novog Pravilnika aktivno su sudjelovali predstavnici Hrvatske liječničke komore koji su bili imenovani u radnu grupu od strane Ministarstva znanosti i obrazovanja. Cilj im je bio kroz izmjene Pravilnika osloboditi liječnike primarne zdravstvene zaštite nepotrebne administrativne obveze ispisivanja ogromnog broja liječničkih ispričnica.

Cjelokupan tekst izmjene Pravilnika dostupan je na:

http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2017_01_3_125.html

vrh stranice