Tečaj o osnovama medicinskog prava u Osijeku

25.05.2022.

Povjerenstvo za mlade liječnike HLK-a organizira peti po redu besplatni tečaj za mlade liječnike o osnovama medicinskog prava koji će se ovoga puta održati u Osijeku, u prostorijama Regionalnog ureda HLK-a, Ulica Hrvatske Republike 19c, u četvrtak, 2. lipnja 2022. s početkom u 16 sati. Obavezna je prethodna prijava za sudjelovanje.
Tečaj osnova medicinskog prava prvenstveno je namijenjen mladim liječnicima, koji nakon završetka studija nemaju obvezu polaganja stručnog ispita. 

Polaznici će se na tečaju upoznati s osnovnim pravnim aktima iz zdravstvenog zakonodavstva, uključujući i Kodeks medicinske etike i deontologije.

Teme tečaja: prava i obveze liječnika u obavljanju liječničke djelatnosti, prava pacijenata u ostvarivanju zdravstvene zaštite, specijalističko usavršavanje doktora medicine s osvrtom na COVID-19, stručni nadzor nad radom liječnika i disciplinska odgovornost liječnika, Kodeks medicinske etike i deontologije.

Tečaj će se bodovati prema pravilniku HLK-a, a obavezna je prethodna prijava za sudjelovanje na mladi@hlk.hr jer je broj sudionika ograničen.

Radi bodovanja, u prijavi je potrebno napisati ime i prezime, datum rođenja i OIB.

O sljedećim tečajevima Povjerenstva za mlade liječnike bit ćete pravovremeno obaviješteni.

Sigurni smo da će vam tečaj biti koristan!
vrh stranice