U Sloveniji započeo opći štrajk liječnika!

08.11.2016.

U Sloveniji je u utorak, 8. studenog, u 7 ujutro započeo opći štrajk liječnika u javnim zdravstvenim ustanovama, nakon što su u ponedjeljak propali pregovori s Vladom oko poboljšanja njihovih radnih uvjeta i većih plaća. Štrajk će trajati do ispunjenja zahtjeva.

Poslodavci ne ometaju štrajkaše

Organizator štrajka je slovenski sindikat Fides koji okuplja liječnike i stomatologe.  Iz sindikata najavljuju kako će u vrijeme štrajka raditi najviše 40 sati na tjedan. Pravni savjetnik Fidesa dr. Bojan Popovič , rekao nam je kako je odaziv njihovih članova odličan, no da će se tek krajem tjedna znati pravi razmjeri štrajka kada se vidi koliko je liječnika uistinu radilo prema  „štrajkaškoj“ satnici.  Ističe i kako poslodavci zdravstvenih ustanova ne stvaraju poteškoće liječnicima koji sudjeluju u štrajku te da oni koji  žele raditi više od 40 sati na tjedan, za to trebaju dati posebnu suglasnost.

Osam zahtjeva prema Vladi

Fides je Vladi uputio osam zahtjeva. Jedan od njih je da se broj pacijenata po liječničkom timu u primarnoj zdravstvenoj zaštiti smanji s 1.800 na 1.200  te da im se omogući 20 umjesto sadašnjih 7 minuta za svakog pacijenta.  Traže i da se liječnike isključi iz jedinstvenog platnog sustava za sve javne službenike. Ako to neće biti moguće, onda zahtijevaju da se liječnicima omogući napredovanje do najvišeg, 65. platnog razreda, koji je sada rezerviran samo za političare i menadžere. Slovenski liječnici sada mogu napredovati do 57. platnog razreda.

Brži prelazak u više platne razrede

Inzistiraju i na bržem sustavu prelaska u više platne razrede specijalizanata i mlađih specijalista. Naime, njihovi specijalizanti se nalaze  između 38. i 43. platnog razreda što preračunato u bruto plaće iznosi između 1.879 i 2.286 eura. Mlađi specijalisti su svrstani između 43. i 48. platnog razreda što znači da su im bruto primanja od 2.400 do 2.800 eura. 
Pregovori o spomenutim zahtjevima između Fidesa i slovenske Vlade započeli su još krajem rujna 2015., kada ih je Sindikat uvrstio u svoj prijedlog novog kolektivnog ugovora, a intenzivirali su se tijekom proljeća ove godine.  

No, problem je puno širi, pojašnjava nam dr. Popovič, a u dogledno vrijeme bi se s njim mogao suočiti i hrvatski liječnički korpus. Riječ je o europskoj direktivi o radnom vremenu kojom se radni tjedan ograničava na 48 sati, a odnosi se i na radno vrijeme liječnika. Već nekoliko godina francuski liječnici smiju raditi najviše 48 sati tjedno, kao i engleski, samo što je potonjima omogućen rad i kod drugog (privatnog) poslodavca. Pitanje ograničenja radnog vremena liječnika, „vruća“ je  tema i u Austriji, u kojoj je ono trebalo biti uvedeno ove godine. Naime, pojašnjava dr. Popovič, u tom slučaju liječnici više neće moći raditi prekovremeno nego će sav očekivani posao morati napraviti u 48-satnom radnom tjednu. To će u konačnici značiti da će za manje novca raditi više i to u kraćem roku.

Inače, sindikat Fides okuplja više od 50 posto svih liječnika u Sloveniji.

 

Daniela Dujmović Ojvan


 

vrh stranice