31 specijalizant na sudu pobijedio Opću bolnicu Pula

30.03.2017.

Općinski sud u Puli presudio je u korist 31 specijalizanta u sporu protiv Opće bolnice Pula koji su specijalizanti pokrenuli zbog  neprimjenjivanja Pravilnika o specijalističkom usavršavanju doktora medicine donesenog u srpnju 2016. godine (tzv. Nakićev pravilnik). To je već četvrti sud u Hrvatskoj koji je presudio u korist specijalizanata/mladih specijalista u sporovima koji su pokrenuti protiv bolnica (Virovitica, Koprivnica, Zagreb, Pula), u odnosu na dva koja su presudila u korist bolnica (Zadar, Čakovec).

Naime, 22. ožujka 2017. na e-oglasnoj ploči (https://e-oglasna.pravosudje.hr/?q=sud/21), objavljena je presuda Općinskog suda u Puli kojom je osnovanim proglašen tužbeni zahtjev 31 tužitelja (specijalizanata OB Pula) da se utvrdi ništetnim dio odredbe Ugovora o međusobnim pravima i obvezama sklopljenim između OB Pula i specijalizanata u kojem se specijalizanti obvezuju nadoknaditi tuženoj strani odnosno OB Pula sve plaće i naknade u bruto iznosu koje su primili za vrijeme specijalizacije.

Sud odbacio argument o protuustavnoj retroaktivnosti Pravilnika

Općinski sud u Puli je odbacio argument o navodnoj protuustavnoj retroaktivnosti predmetnog Pravilnika te obrazložio da su tim Pravilnikom samo drugačije uređena prava i obveze ugovornih strana, kao što je to činjeno i ranije, pa tako i prethodnim Pravilnikom na temelju kojeg su i zaključeni predmetni ugovori, pa se obveza primjene novog Pravilnika ne može tumačiti kao retroaktivna primjena propisa.
Općinski sud je također obrazložio odnos odluke OB Pula i zaključka Skupštine Istarske županije o odgodi primjene čl. 17. i 18. predmetnog Pravilnika (NN 62/16), na koje se OB Pula poziva. Sud cijeni da se ovdje primjenjuje načelo''in favorem laboratoris'' (u korist radnika). Naime, pravilo nižeg ranga ne smije uređivati radnopravni odnos drukčije od pravila višeg ranga i na štetu radnika, ali može urediti neki radnopravni odnos povoljnije za radnika nego što je to uređeno pravilom višeg ranga. U ovom se slučaju izmjena Pravilnika od strane ministra zdravlja ispostavila u korist radnika, dok je odluka nižeg ranga dakle OB Pula i njegova osnivača Istarske županije išla na teret radnika što je protivno citiranom načelu uslijed čega je ista neprimjenjiva, a isto tako je suprotna Pravilniku koji ne daje pravo zdravstvenoj ustanovi i osnivaču da odlučuje što će, a što neće od propisanog koje je na snazi, primijeniti.

Dužni primijeniti Pravilnik dok je na snazi

Dakle, Općinski sud u Puli konstatirao je da se u ovom slučaju radi o podzakonskom propisu koji kao takav obvezuje i tuženika (OB Pula) i njegovog osnivača (županija), te ga je isti dužan primijeniti dok je na snazi. U konkretnom je slučaju došlo do nesuglasja ugovornih odredaba s važećim propisima obzirom je OB Pula odbila postupiti u skladu s tada važećim Pravilnikom, pa je u tom dijelu spornih odredaba Ugovor stranaka ništetan jer je suprotan rečenim prisilnim propisima.
Nesporno je da sudionici u prometu slobodno uređuju obvezne odnose, međutim ne smiju ih uređivati suprotno prisilnim propisima, a osobito ne onima kojima se uređuje sadržaj tih istih ugovora što je u ovom slučaju riječ, zaključio je sud.

vrh stranice