CPME izvještaj - travanj 2021.

Europski odbor za zaštitu podataka (EDBP i EDPS) izdao zajedničko mišljenje o digitalnom zelenom certifikatu

EDPB i EDPS izdali su 6. travnja zajedničko mišljenje o dva prijedloga uredbe o takozvanom "digitalnom zelenom certifikatu" (DGC).
DGC formira zajednički okvir za izdavanje, provjeru i prihvaćanje interoperabilnog cijepljenja, ispitivanja i testiranja protiv COVID-19.
Inicijativa je uspostavljena s ciljem olakšavanja ostvarivanja prava na slobodno kretanje unutar EU tijekom pandemije COVID-19. Tijela za zaštitu podataka ističu potrebu za ublažavanjem rizika za povredu temeljnih prava građana i stanovnika EU koji može proizaći iz izdavanja DGC-a, uključujući njegovu moguću nenamjernu sekundarnu uporabu.
EDPB i EDPS ističu da uporaba DGC-a ni na koji način ne smije rezultirati izravnom ili neizravnom diskriminacijom pojedinca i moraju biti u potpunosti u skladu s temeljnim načelima nužnosti, proporcionalnosti i djelotvornosti, te imati odgovarajuću pravnu osnovu.
Prijedlog ne smije voditi ka stvaranju središnje baze podataka o osobnim podacima na razini EU-a. Uz to, mora se osigurati da se osobni podaci ne obrađuju više no što je strogo potrebno te da pristup tim podacima i njihova upotreba nisu dopušteni nakon završetka pandemije.
Također upozoravaju na rizike od krivotvorenja potvrde zbog potrebe i ostvarivanja slobodnog putovanja i mogućnosti da države članice ponovno upotrijebe podatke za domaće svrhe koje nisu predviđene propisima.

Vijeće EU ambasadora se slaže s pregovaračkim mandatom o digitalnom zelenom certifikatu, međutim naglasilo je da potvrda nije preduvjet za ostvarivanje prava na slobodno kretanje, a nije niti putna isprava.

Politika interoperabilnosti zdravstvene zaštite

Izvršni odbor CPME-a usvojio je 8. travnja izjavu CPME-a o oblikovanju Politika interoperabilnosti zdravstvenog sektora. Ova će izjava CPME-a biti odgovor na javno savjetovanje koje je pokrenula Europska komisija o "Oblikovanju budućih politika interoperabilnosti javnog sektora “.
Inicijativa Europske komisije o oblikovanju europske digitalne budućnosti je jedna od ključnih akcija, kako bi se osigurala koordinacija i usvajanje zajedničkih standarda za protoke podataka i usluga javnog sektora. Rezultati javnog savjetovanja uložit će se u procjenu utjecaja na buduću politiku interoperabilnosti EU-a.

vrh stranice