Čuvanje djece liječnika za vrijeme pandemije COVID-19 - volonterska aktivnost udruge StEPP

09.04.2020.

StEPP je studentska udruga koja djeluje pri Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu te okuplja studente medicine i dentalne medicine. Zbog novonastalih okolnosti u jeku epidemije, udruga StEPP omogućila je volontersko čuvanje malodobne djece liječnika koji zbog svojih poslovnih obaveza i rada na suzbijanju epidemije nisu u mogućnosti organizirati čuvanje djece na drugačiji način.

Temeljni cilj udruge StEPP je podizanje svijesti o važnosti poznavanja teorije i prakse prve pomoći i prehospitalne hitne medicine, kako među medicinskim profesionalcima, tako i u široj zajednici.

Upite za više informacija o dostupnosti volontera na određenim lokacijama kao i zamolbe za čuvanje djece, liječnici mogu uputiti na e-mail: stepp.fast@gmail.com

Također, dostupni su i kontakti članica Upravnog odbora Udruge StEPP:

  • Iva Miličić, predsjednica - 098 98 29 575
  • Petra Potrebica - 091 7964 079
  • Lara Čičak - 095 5674 465
  • Mateja Vujica - 098 8805 81
  • Jana Marić - 099 5933 704

Više informacija o udruzi StEPP:

web stranica: https://mef.unizg.hr/studenti/udruge/stepp

Facebook: https://www.facebook.com/stepp.fast/

vrh stranice