HZZO donio odluke o načinima plaćanja ugovornih partnera za vrijeme trajanja epidemije

14.04.2020.

Upravno vijeće HZZO-a objavilo je 10. travnja 2020. odluke kojima se utvrđuje način plaćanja zdravstvene zaštite ugovornim partnerima na primarnoj razini zdravstvene zaštite i u izvanbolničkoj specijalističko-konzilijarnoj zdravstvenoj zaštiti za vrijeme trajanja epidemije bolesti COVID-19. Ovim odlukama nastoje se očuvati radna mjesta te održivost i kontinuitet pružanja zdravstvene zaštite.

Ugovornim partnerima u primarnoj zdravstvenoj zaštiti (opća/obiteljska medicina, zdravstvena zaštita predškolske djece, zdravstvena zaštita žena i dentalna zdravstvena zaštite) isplaćivat će se 30.000 kuna, ako osnovom ugovorenih sredstava iz važećeg ugovora u ožujku i travnju 2020. godine ne ostvare sredstva u iznosu većem od 30.000,00 kuna.

Ugovornim partnerima u izvanbolničkoj SKZZ isplaćivat će se iznos u visini 80% limita za mjesece ožujak i travanj 2020. godine, ako ne ostvare izvršenje veće od 80%. Ugovorni partneri koji imaju ugovoreno isključivo provođenje određenih dijagnostičko-terapijskih postupaka ostvarivat će sredstva prema izvršenju.
Zdravstvenim ustanovama pod javnom upravom, kojima je vlasnik država ili jedinice lokalne samouprave (Domovi zdravlja, poliklinike i Zavodi), u izvanbolničkom SKZZ-u isplaćivat će se iznos u visini 100% limita.

Odlukom o načinu plaćanja ugovornih partnera HZZO-a u djelatnosti medicine rada, za vrijeme trajanja epidemije bolesti COVID-19 HZZO će isplaćivati razliku između ostvarenih sredstava do 50% utvrđenog limita.

U djelatnosti zdravstvene njege u kući isplaćivat će se iznos u visini 85% maksimalnog mjesečnog iznos sredstava (limita) utvrđenog ugovorom, ako osnovom likvidiranih računa za provedenu zdravstvenu zaštitu za mjesece ožujak i travanj 2020. godine ne ostvare 85% limita.

Iznimno, ugovornim partnerima u PZZ, zdravstvenoj njegi u kući i izvanbolničkoj SKZZ koji su osnovom ugovora u zadnjih 6 mjeseci (rujan 2019. do veljača 2020. godine) ostvarivali manje sredstava od navedenih iznosa isplatit će se prosječni iznos ostvarenih sredstava u zadnjih 6 mjeseci.

Odlukom o izmjenama Odluke o utvrđivanju maksimalnih iznosa sredstava za provođenje bolničke i specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite iz obveznoga zdravstvenog osiguranja utvrđeno je kako će se isplatiti 100% osnovnog iznosa sredstava za zdravstvenu zaštitu u bolničkim zdravstvenim ustanovama (9 posebno ugovorenih postupaka ostaje izvan ove odluke i plaća se po izvršenju).

Obavijest o ovim odlukama objavljena je i na web stranicama HZZO-a ovdje.
vrh stranice