HLK pokrenula humanitarnu akciju prikupljanja novčane pomoći za nabavu osobne zaštitne opreme

07.04.2020.

Na prvoj crti borbe protiv novog koronavirusa, liječnicima i zdravstvenim radnicima jedini „štit“ predstavlja propisana osobna zaštitna oprema. Štiteći sebe od zaraze, liječnici štite i sve pacijente s kojima dolaze u kontakt. Stoga, da bi pomogla svojim članovima i osigurala im optimalne količine zaštitne opreme, HLK je pokrenula humanitarnu akciju prikupljanja novčane pomoći za nabavu osobne zaštitne opreme za liječnike i ostale zdravstvene radnike. Sve zainteresirane tvrtke i institucije, kao i pravne i fizičke osobe svoju novčanu donaciju mogu uplatiti na poseban namjenski račun Hrvatske liječničke komore otvoren kod Privredne banke Zagreb d.d. broj: HR32 2340 0091 5110 67399. Komora će također donirati određeni novčani iznos u navedenu svrhu.

Kako donirati - Upute za uplatu:

Primatelj: Hrvatska liječnička komora, Ulica Grge Tuškana 37, Zagreb
IBAN: HR3223400091511067399
Banka primatelja: Privredna banka Zagreb d.d., Radnička cesta 50, Zagreb
Uplatitelj: ime i prezime fizičke osobe ili naziv tvrtke
Adresa: adresa prebivališta fizičke osobe ili sjedišta tvrtke
Svrha uplate: Uplata donacije temeljem humanitarne akcije
Model: 00
Poziv na broj: OIB fizičke osobe ili tvrtke donatora
Napomena za uplate iz inozemstva: SWIFT CODE: PBZGHR2X

Prikupljenim novčanim sredstvima HLK će nabaviti osobnu zaštitnu opremu (zaštitne maske, rukavice, odijela i dr.) koja će prema prethodno određenim kriterijima Komore biti dodijeljena liječnicima i njihovim suradnicima koji neposredno sudjeluju u zbrinjavanju i skrbi o pacijentima tijekom epidemije bolesti COVID-19.

Hrvatska liječnička komora unaprijed zahvaljuje svima koji su u mogućnosti odazvati se ovoj akciji i sudjelovati u opremanju liječnika i zdravstvenih djelatnika nužnom zaštitnom opremom. Oni svakodnevno izlažu svoje zdravlje, štiteći time zdravlje svakog od nas.

vrh stranice