"Dani zdravstvenih karijera u Republici Hrvatskoj" 11. i 12. svibnja u Školi narodnog zdravlja „Andrija Štampar“

Centar za planiranje zanimanja u biomedicini i zdravstvu Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i Hrvatska liječnička komora i ove godine organiziraju konferenciju "Dani zdravstvenih karijera u Republici Hrvatskoj" koja će se održati 11. i 12. svibnja u Školi narodnog zdravlja "Andrija Štampar".

Cilj je konferencije ohrabriti zdravstvene djelatnike na ostanak u Hrvatskoj, a sve dionike zdravstvenog sustava potaknuti na konstruktivan dijalog kako bi zdravstvenim djelatnicima vratili vjeru u sustav, perspektivu za ostanak u Hrvatskoj i osigurali kvalitetnu zdravstvenu zaštitu za krajnje korisnike - pacijente. Teme koje će se obraditi na konferenciji su:

 • profesionalni razvoj zdravstvenih djelatnika u RH
 • iskustva obrazovanja/rada zdravstvenih djelatnika u inozemstvu
 • žene u medicini – obitelj vs. karijera
 • rad u primarnoj zdravstvenoj zaštiti vs. rad u bolničkoj zdravstvenoj zaštiti • dodatni izvori prihoda zdravstvenih djelatnika u RH
 • razvoj karijera zdravstvenih djelatnika u akademskom smjeru
 • sadašnjost i budućnost pripravničkog staža zdravstvenih djelatnika
 • specijalističko usavršavanje doktora medicine/med. sestara
 • poticajne mjere za ostanak i rad u Hrvatskoj
 • nedostatak i neravnomjerna raspodjela zdravstvenih djelatnika
 • perspektive, procjene i planovi vezani za budućnost hrvatskog zdravstva
 • tko je tko u hrvatskom zdravstvu (predstavljanje svih relevantnih institucija)

Na službenoj web stranici konferencije, možete pronaći detaljan program ovogodišnjih "Dana zdravstvenih karijera u Republici Hrvatskoj".

vrh stranice