HLK HZZO-u: Obazrivije kontrolirajte liječnike u PZZ-u

Predsjednik Hrvatske liječničke komore dr. Trpimir Goluža uputio je pismo v.d. ravnatelju Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje dr. Fedoru Dorčiću zbog intenziviranja kontrola rada ordinacija liječnika opće/obiteljske medicine a u svezi propisivanja lijekova van utvrđenih smjernica, odobravanja privremene nesposobnosti za rad za pojedine skupine dijagnoza, primjerenosti šifriranja pojedinih stanja/oboljenja koje se nadovezuju na već ranije učestale kontrole zbog vođenja bolovanja općenito, a posebno osnovom ozljeda na radu te izdavanja putnih naloga. Liječnike bi, u slučaju eventualnih povreda, trebalo najprije opomenuti, a ne ih odmah novčano kažnjavati.
Navedene kontrole u pravilu završavaju sankcioniranjem liječnika opomenama zbog uočenih propusta odnosno izricanjem novčanih kazni (postotnim umanjenjem pripadajućeg novčanog iznosa sredstava).
"Ovim putem želimo skrenuti pozornost Zavodu na potpuno neprimjerene uvjete rada u ordinacijama primarne zdravstvene zaštite, kako u općoj/obiteljskoj medicini, tako i u pedijatriji i ginekologiji te na znatno radno opterećenje liječnika koje u pravilu iznosi dvostruko više od standarda u drugim državama Europske unije. Iz tog razloga tražimo od Zavoda da sukladno praksi u drugim europskim državama uvede trodijelni model upozoravanja na povredu ugovornih obveza na način da u slučaju prve povrede treba uvijek uslijediti opomena, tek nakon toga nalaganje i omogućavanje edukacije liječniku koji nastavlja kršiti ugovorne obveze i tek naposljetku kao treću metodu, koja se ne može primijeniti ukoliko nisu primijenjene prethodne dvije, financijsku sankciju odnosno novčanu kaznu", stoji u pismu predsjednika Hrvatske liječničke komore dr. Trpimira Goluže v.d ravnatelju Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje dr. Fedoru Dorčiću.
Potpuno smo svjesni činjenice, navodi se u pismu, da je temeljem ponude Zavoda i bez posebne mogućnosti druge ugovorne strane da utječe na sadržaj ponude i ugovora, sklopljen ugovor o provođenju primarne zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja između Zavoda i svakog pojedinog privatnog zdravstvenog radnika kojim je navedena problematika obuhvaćena, no smatramo primjenu navedenih odredbi ugovora u praksi treba dodatno približiti uobičajenom postupanju u drugim europskim državama.
"Nadalje, putem zaprimljenih pritužbi naših članova upoznati smo i s neujednačenom praksom područnih ureda Zavoda vezano uz tumačenja odredbi pojedinih pravilnika i ugovornih akata Zavoda koji uređuju provođenje ugovorene zdravstvene zaštite te tražimo da se u tom pogledu omogući izravna komunikacija putem telefona ili elektroničke pošte s odgovornom osobom u Zavodu koja će biti svakodnevno zadužena za pomoć i posredovanje u rješavanju takvih problema. U želji poboljšanja međusobne komunikacije koja će dovesti do većeg zadovoljstva i uspješnosti u radu svih strana uključenih u pružanje zdravstvenih usluga osiguranim osobama slobodni smo predložiti Vam nastavak komunikacije po ovom pitanju", stoji u pismu predsjednika HLK dr. Trpimira Goluže HZZO-u. Dopis predsjednika HLK-a HZZO-u pogledajte ovdje dopis-hzzo-u-kaznjavanja-lijecnika-pzz-a.pdf
Foto: Pixsell
vrh stranice