HLK: Kreće druga faza EU projekta s organizacijom 160 radionica za liječnike opće i obiteljske medicine

06.05.2019.

Projekt Hrvatske liječničke komore "Kontinuirano stručno usavršavanje liječnika opće/obiteljske medicine" najveći je i najkompleksniji edukativni projekt u Hrvatskoj financiran EU sredstvima iz Europskog socijalnog fonda. Projekt je započeo potpisivanjem ugovora u proljeće 2017., a sastoji se od dvije faze: pripremne faze i provedbene faze s radionicama. HLK je izuzetno ponosna na ovaj projekt. Svaka usluga unutar ovog projekta odabrana je na temelju javne nabave, a uz to su na projektu angažirani i zaposlenici Komore.

Cjelokupni budžet projekta iznosi 30 milijuna kuna. Proračun ovog projekta sadrži detaljno razrađene sve troškove, uključujući troškove honorara, voditelja i koordinatora projekta i svih drugih angažiranih suradnika na projektu, te troškove materijalne nabave. Taj proračun, s precizno definiranim pojedinačnim troškovima, sastavni je element Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava. Sveukupni plan nabave unutar projekta i svaka pojedina javna nabava provodi se u koordinaciji s nadležnim nadzornim državnim tijelima, a svi podaci su javno objavljeni na mrežnim stranicama HLK i Strukturnih fondova. Nadležna državna nadzorna tijela kontinuirano nadziru sve segmente provedbe projekta, a suradnja s njima je vrlo kvalitetna i konstruktivna.

Trenutno se završava pripremna faza koja uključuje javnu nabavu i koja je bila izuzetno zahtjevna i duga jer se radi o inovativnom konceptu projekta kakav se do sada nije provodio. Promjena u očekivanoj dinamici odvijanja projekta u ovoj fazi je uobičajena i često se vidi u drugim EU projektima. Poznato je, primjerice, s kakvim se izazovima susreće EU projekt dnevnih bolnica koji s implementacijom kasni nekoliko godina u odnosu na predviđene rokove.

Rezultat prve faze Komorinog projekta, pored provedenih natječajnih procedura, su pripremljene četiri knjige standardiziranih edukativnih materijala iz svih područja medicine s temama od interesa za liječnike opće i obiteljske medicine. Knjige su spremne za tisak i bit će tiskane tijekom ljeta. U pripremi ove četiri knjige sudjelovao je veliki broj liječnika koji su odabrani na javnom natječaju.

Tijekom svibnja će biti organizirana javna prezentacija projekta, zajedno s aplikacijom za prijavu sudionika te počinje prijava sudionika.

Druga faza, tj. 160 edukativnih radionica kreće ove jeseni. Na ovim radionicama će svi zainteresirani liječnici opće ili obiteljske medicine proći sav predviđeni stručni sadržaj. Pri tom će se koristiti sofisticirana metodologija učenja s mjerenjem količine usvojenog znanja. Radionice će biti organizirane u svakoj od četiri hrvatske regije (istočna, središnja, južna i zapadna Hrvatska) kako bi dostupnost u svim regijama bila podjednaka.

Veseli nas početak provedbene faze EU projekta „Kontinuirano stručno usavršavanje liječnika opće/obiteljske medicine“ i sva korist za javnozdravstveni sustav koju ovakvi projekti sa sobom nose jer je ulaganje u liječnike i njihovo stručno usavršavanje temelj kvalitetnog i održivog zdravstvenog sustava.

vrh stranice