HLK najoštrije osuđuje svaki oblik napada na liječnike

Hrvatska liječnička komora najoštrije osuđuje sve oblike napada i prijetnji prema liječnicima i drugim zdravstvenim djelatnicima izjavio je prvi dopredsjednik/v.d. predsjednika HLK-a dr. sc. Krešimir Luetić u povodu nemilog događaja u kojem su danas napadnuti liječnici, medicinske sestre i drugo zdravstveno osoblje u Klinici za plućne bolesti Jordanovac.

Neprihvatljivim smatramo bilo koji oblik nasilja prema liječnicima, bez obzira je li riječ o fizičkim ili verbalnim prijetnjama i od koga dolaze. S ciljem zaštite liječnika, liječničke struke i pacijenta HLK zahtjeva odgovarajuće postupanje nadležnih institucija.

Podsjećamo da je upravo na inicijativu HLK-a ujesen prošle godine u Hrvatskom saboru izmijenjen Kazneni zakon na način da se napad na zdravstvene djelatnike procesuira po službenoj dužnosti, a što se može kazniti i do pet godina zatvora. Ističemo kako napadi na liječnike i drugo zdravstveno osoblje ne samo što nanose štetu napadnutima već kao posljedicu imaju i ugrožavanje pružanja zdravstvene zaštite pacijentima. Zdravstveno osoblje nad kojim je izvršena prijetnja ili napad nije u mogućnosti nastaviti pružati zdravstvenu uslugu čime su izravno ugroženi pacijenti među kojima mogu biti i oni kojima je usluga hitno potrebna.

Čak 93 posto anketiranih liječnika doživjelo na poslu neki oblik verbalnog ili fizičkog nasilja

Istraživanje HLK „Nasilje nad liječnicima“ provedeno 2016. pokazalo je da je čak 93 posto anketiranih liječnika doživjelo na poslu neki oblik nasilja, od kojih je petina doživjela fizičko nasilje. Upravo zbog tih zabrinjavajućih događaja Komora poduzima sve što je u njezinoj moći kako bi se, ne samo liječnicima već svim zdravstvenim djelatnicima i pacijentima osigurali sigurniji uvjeti u zdravstvenim ustanovama.

vrh stranice