Izabrano 112 stažista

01.12.2016.

Nakon javnog natječaja za financiranje pripravničkog staža doktora medicine, doktora dentalne medicine, magistara farmacije i magistara medicinske biokemije koji je proveo HZZO, izabrano je 112 stažista za koje će HZZO financirati provođenje pripravničkog staža. Izabrani su svi kandidati koji zadovoljavaju uvjete te će moći započeti sa svojim stažom, priopćili su iz HZZO-a.

Pripravnički staž koji financira HZZO kandidati će moći obaviti u bolničkim zdravstvenim ustanovama, poliklinikama i ljekarničkim zdravstvenim ustanovama čiji su osnivači županije i Grad Zagreb, ustanovama hitne medicinske pomoći, domovima zdravlja i zavodima za javno zdravstvo. Spomenute zdravstvene ustanove će radi provođenja pripravničkog staža s izabranim kandidatima sklopiti ugovore o radu.

Uz to, HZZO će također financirati pripravnički staž za još 500 stažista koji su izabrani ili će biti izabrani na natječajima koje provode ugovorne zdravstvene ustanove i privatni zdravstveni radnici, te poliklinike i ljekarničke zdravstvene ustanove čiji su osnivači druge pravne i fizičke osobe.

vrh stranice