MiZ ravnateljma: „Morate poštovati važeći Pravilnik o specijalizacijama“

30.08.2016.

Ministarstvo zdravlja danas je uputilo naputak ravnateljima svih zdravstvenih ustanova da su obvezni primjenjivati važeći Pravilnik o specijalističkom usavršavanju doktora medicine (NN 62/16). Time je potvrđen stav HLK-a da su ravnatelji dužni ponuditi izmijenjene ugovore liječnicima na specijalizaciji i subspecijalizaciji.
Ovim naputkom Ministarstvo zdravlja nedvosmisleno je dalo do znanja ravnateljima ustanova da ne mogu odgovornost za provođenje Pravilnika prebacivati na upravna vijeća ustanova koje vode niti na vlasnika – jedinice lokalne uprave i samouprave.

Hrvatska liječnička komora upućuje sve svoje članove na koje se odnosi Izmijenjeni i dopunjeni pravilnik o specijalističkom usavršavanju da se izravno obrate ravnateljima ustanova čiji su zaposlenici i pozivajući se na dokument Ministarstva zdravlja, Uprave za stacionarnu zdravstvenu zaštitu i inspekcijske poslove; KLASA: 501-01/16-02/24; URBROJ: 534-04-1-2/3-16-52 od 30. kolovoza 2016. godine (koji možete preuzeti ovdje) zatraže ostvarenje Pravilnikom im zajamčenih prava.

vrh stranice