Na ovogodišnjoj E-Biz konferenciji i o digitalnom zdravstvu

27.03.2019.

U okviru ovogodišnje E-Biz konferencije posvećene digitalnom društvu predavanje u okviru teme digitalno poslovanje i zdravstvo pod naslovom „Broj i struktura liječnika u RH, prijedlozi za unapređenje stanja“ održao je voditelj Ureda za stručno-medicinske i međunarodne poslove Hrvatske liječničke komore Ivan Bekavac dr. med.

Konferencija na kojoj sudjeluje oko 150 polaznika održava se u Zagrebu od 25.-27. ožujka 2019., a oko 150 polaznika, stranih i domaćih stručnjaka održat će brojna predavanja, radionice i panel rasprave.

Predavanje Ivana Bekavca dr. med.

Svakodnevno svjedočimo interesu javnosti za brojem liječnika dostupnih pacijentima u zdravstvenoj zaštiti. Svekolika javnost prepoznaje značaj takvog interesa. Pacijenti osjećaju nedostatak liječnika, kao i drugih zdravstvenih radnika. Prati li interes države ranije spomenuti interes građana? Suvremena Europa, ali i razvijene zemlje svijeta s radošću dočekuju stotine hrvatskih kolegica i kolega liječnika koji su privremeno ili trajno napustili domovinu. Kolegice i kolege odlaze s osjećajem gorčine jer društvo prepoznaje nedostatak liječnika, a istodobno liječnici ne prepoznaju mjere kojima to isto društvo želi potaknuti liječnike na ostanak.

Koliko je Hrvatska zanimljivo odredište za poslovni nastan i život govori statistika Hrvatske liječničke komore. Redovito ažuriranje digitaliziranih podataka o članovima liječnicima unazad dvije godine omogućuje nam precizno praćenje liječničkih migracije, kao i slojevitu analizu zbivanja po razinama zdravstvene zaštite, regijama zdravstvenog planiranja, raznim specijalnostima, te dobno-spolne različitosti. Zbir navedenih podataka, kao i ukupnost brojnih drugih poput karakteristika radnog opterećenja, te unutarnjih migracija na dnevnoj i trajnoj bazi prikazan je promotivno na Saboru hrvatskog liječništva krajem pretprošle godine u Rovinju predstavljanjem prvog Demografskog atlasa hrvatskog liječništva, kapitalnog i antologijskog djela u izdanju Hrvatske liječničke komore koje je udarilo neizbrisiv pečat tekućem mandatu uprave Hrvatske liječničke komore. Demografski atlas hrvatskog liječništva ostao je pisani temelj podatkovnog upravljanja u svrhu praćenja trendova u našem liječništvu. Spomenuti digitalni i pisani napor Hrvatske liječničke komore i danas početkom 2019. godine nema konkurencije na domaćem terenu, te je neizostavni alat svake ozbiljne namjere planiranja zdravstvenih potreba našeg pučanstva.

Nalazeći u digitalnoj bazi podataka o liječnicima potrebne informacije o interesu i kretanju naših liječnika, ali i stranaca za obavljanjem liječničkog zvanja u Hrvatskoj može se pretpostaviti trend migracija u nadolazećem razdoblju, te jedino tako moguće ispravno planirati donošenje i provedbu mjera u okviru nacionalnog plana zdravstvene zaštite. Trend migracija bit će svakako uvjetovan i pripremom i provedbom poticajnih mjera za ostanak liječnika, gdje je Hrvatska liječnička komora u proteklom razdoblju zdravstvenoj administraciji ponudila novu paradigmu razmišljanja i shvaćanja zdravstvene stvarnosti s naglaskom na pitanje o(p)stanka i razvitka djelatnosti liječništva, te isto planiramo činiti i u godinama pred nama.

vrh stranice