" />

Ravnateljica OB Varaždin: „Stimulacijom, a ne represijom zadržati specijalizante!“

20.12.2016.

„Kao odgovorna osoba ustanove postupila sam u skladu s trenutno važećim propisom kao obvezujućim pravnim aktom, a poštujući zakonske norme i pravni poredak RH. Prijeporni postojeći Pravilnik o specijalističkom usavršavanju doktora medicine, u financijskom smislu, olakšava odlazak specijalizanata. Međutim, kao najčešći razlog odlaska, liječnici navode narušene međuljudske odnose, lošu organizaciju rada, nepravedno napredovanje u struci te nedostatnost stručnog usavršavanja“ rekla je ravnateljica Opće bolnice Varaždin dr. Sanja Zember na sastanku s ministrom zdravstva prof. dr. Milanom Kujundžićem.

Naime, dr. Zember je s ministrom, osim o nabavci magnetske rezonance za tu bolnicu razgovarala i o kadrovskim pitanjima te o poslovanju OB Varaždin, prenose Varaždinske vijesti.

Dr. Zember je tom prilikom istaknula je kako je i njezina bolnica suočena s odlaskom i nedostatkom liječnika jer ju je u zadnje dvije godine napustilo desetak liječnika. Smatra kako će ostanku liječnika u toj zdravstvenoj ustanovi pridonijeti bolja organizacija rada na „radilištima“, ponajprije u hitnim, prijemnim ambulantama gdje bilježe sve veći broj pregledanih bolesnika. „Nužno je povećanje broja izvršitelja u sustavu. Jedna od naših stimulativnih mjera je financiranje poslijediplomskih doktorskih studija kao i uvođenje jasnih kriterija za pravedan odabir kandidata. No, odlazak liječnika nije samo problem uprave bolnice, već je problem od lokalnog, županijskog i nacionalnog  interesa. Nužna je interdisciplinarna analiza uzroka i posljedice kadrovskog deficita, kao i  predlaganje ključnih mjera i smjernica za postizanje kadrovske održivosti javnog zdravstvenog sustava“, upozorila je ravnateljica OB Varaždin.

Ta je bolnica suočena s nedostatkom citologa, a odlaskom specijalizanata i subspecijalizanata na obvezni dio programa specijalističkog i subspecijalističkog usavršavanja na zagrebačke Klinike, očekuju i problem pri slaganju rasporeda internističkih dežurstava. „Međutim, optimizmu pridonosi 17 liječnika koji su aktualno na stažu te će neki od njih biti budući specijalisti naše bolnice. Upravo je zadatak nas, kao uprave, ukazati na atraktivnost i specifičnost pojedinih specijalizacija te omogućiti mladim ljudima brz ulazak u sustav specijalističkog usavršavanja kako bi bili motivirani ostati u našoj ustanovi, ali i u Hrvatskoj. Smatramo da je nužna stimulacija, a ne represija u upravljanju, jer će samo tako naša bolnica imati budućnost, a bolesnici dobiti kvalitetnu specijalističku zdravstvenu zaštitu“ mišljenja je dr. Zember.