Reakcija HUBOL-a u vezi s antikorupcijskom kampanjom Udruge za promicanje prava pacijenata

12.12.2018.

Hrvatska udruga bolničkih liječnika priopćenjem je reagirala na „antikorupcijsku kampanju“ Hrvatske udruge za promicanje prava pacijenata i pozvala organizatore kampanje da prijave liječnike za koje imaju saznanja da su primili mito ili da se javno ispričaju zbog narušavanja društvenog ugleda liječništva.
HUBOL podsjeća da je između ostaloga osnovana u cilju zaštite profesionalnog dostojanstva i stručne neovisnosti liječnika kao i zaštite digniteta liječničke struke u cjelini.

Stoga HUBOL oštro osuđuje bilo koji oblik primanja mita ili pokušaja primanja mita od strane bilo koje osobe, a pogotovo od strane liječnika. Jednako tako HUBOL osuđuje i neutemeljene pokušaje narušavanja društvenog ugleda liječništva u RH, a koji je ugled dužna štititi.

Također skrećemo pažnju Hrvatskoj udruzi za promicanje prava pacijenata na relevantne odredbe Zakona o kaznenom postupku (čl. 204.) koje jasno uređuju da je svatko dužan prijaviti kazneno djelo za koje se postupak pokreće po službenoj dužnosti, koje mu je dojavljeno ili za koje je saznao. Posljedično, ovim putem javno pozivamo Hrvatsku udrugu za promicanje prava pacijenata nadležnim institucijama prijaviti svih 200 liječnika za koje su naveli da imaju saznanja, u napominjemo, anonimnoj anketi, da su primili mito ili se, ukoliko se pokaže da su ovakvi javno objavljeni podaci potpuno neutemeljeni, ispričati zbog narušavanja društvenog ugleda liječništva u RH.

Ujedno podsjećamo Hrvatsku udrugu za promicanje prava pacijenata i javnost da je, u skladu s odredbom članka 304. Kaznenog zakona, i lažno prijavljivanje kaznenog djela kazneno djelo odnosno da u slučaju da netko prijavi neku osobu ili podmetne tragove koji upućuju na to da je počinila kazneno djelo, iako zna da to nije istina, a ne radi se o kaznenom djelu koje se progoni po privatnoj tužbi, kažnjivo kaznom zatvora do tri godine, a ako time izazove pokretanje kaznenog postupka protiv osobe za koju zna da nije počinitelj kaznenog djela, kažnjivo kaznom zatvora od šest mjeseci do pet godina.

Držimo da su antikorupcijske mjere dužna organizirati nadležna tijela Republike Hrvatske na strukturiran, transparentan i pravno utemeljen način te će HUBOL takve akcije uvijek podržati, navodi se u priopćenju Izvršnog odbora HUBOL-a.

Hrvatska udruga za promicanje prava pacijenata ovog je vikenda objavila kako je pokrenula kampanju ‘Antikorupcija u zdravstvu’ i u samo osam dana zaprimila gotovo 200 anonimnih prijava za mito u raznim hrvatskim bolnicama.
vrh stranice