U OB Zadar obilježena 150. obljetnica osnivanja prve liječničke udruge u Dalmaciji i druge u Hrvatskoj

17.12.2018.

U povodu 150. obljetnice osnivanja prve liječničke udruge u Dalmaciji i druge u Hrvatskoj u ponedjeljak 17. prosinca u Općoj bolnici u Zadru održan je Znanstveni skup koji je organizirala zadarska podružnica Hrvatskog liječničkog zbora.

Skup je u ime v.d. predsjednika Hrvatske liječničke komore dr. sc. Krešimira Luetića pozdravio dr. Ivan Bekavac, voditelj Ureda za stručno-medicinske i međunarodne poslove HLK. Ističući važnost liječničkih asocijacija koje u Hrvatskoj imaju dugu tradiciju dr. Bekavac je istaknuo kako blagdansko vrijeme potiče na razmišljanje o događajima koji su obilježili godinu na izmaku, o događajima koji su pokazali koliki je značaj Hrvatske liječničke komore u životu i radu kolega liječnika, članova Komore.

Ostvarivanje prethodno zacrtanih ciljeva u interesu dobrobiti članova poput stipendiranja mladih kolegica i kolega u inozemstvu, pripreme projekta edukacije liječnika u primarnoj zdravstvenoj zaštiti, ali i police pravne zaštite, podizanja tužbi zbog neisplate dijela dodataka u plaći, kao i povoljnih kreditnih linija te ostalih financijskih pogodnosti za članove ostavili su neizbrisiv trag, međutim i dali poticaj za nastavak aktivnosti koje su u tijeku, kao i za brojne nove, poput pripreme elektroničkih izbora za tijela Komore koji će biti održani sredinom iduće godine, prototipa pripreme i provedbe elektroničkih izbora na razini cijele Hrvatske. U tom duhu nade i napretka u ime vršitelja dužnosti predsjednika Hrvatske liječničke komore te u svoje osobno ime svim Vama i Vašim obiteljima želim Sretan Božić i novu 2019. godinu, poručio je dr. Bekavac.

Predsjednik zadarske podružnice HLZ-a prim. dr. Petar Lozo istaknuo je kako je Zadar kolijevka hrvatske medicine. Zadar se može smatrati kolijevkom liječničke samosvijesti odnosno stručne i strukovne svijesti. Zadarski su liječnici dali i veliki doprinos u oblikovanju nacionalne svijesti hrvatskih liječnika, a time i svoga naroda, rekao je prim. Lozo.

Skup je pozdravio zamjenik župana Šime Mršić ocijenivši da je ovdašnja medicinska baština bogata još od antičkih vremena. Naveo je zanimljiv podatak da je za vrijeme francuske vlasti u Dalmaciji, od 1806. do 1811. godine u Zadru je djelovala medicinsko-kirurška škola koja je imala pravo dodjeljivanja akademskih naslova te se stoga smatra prvim medicinskim fakultetom u Hrvatskoj. Uz to, dodao je da je 11. ožujka 1847. godine baš u Zadru obavljena, tek nekoliko mjeseci nakon prve u svijetu u Bostonu, i prva eter narkoza. A danas ovdje, pak, vraćamo se u 1868. godinu kada je osnovana prva liječnička udruga u Dalmaciji. Stoga ne čudi da se struka odlučila upravo ovdje u Zadru organizirati znanstveni skup s kojeg će biti poslana i poruka o važnosti i značaju liječničke profesije, naveo je Mršić.

vrh stranice