Stav Povjerenstva HLK o netočnim izjavama liječnika o cijepljenju

Objavljujemo stav Povjerenstva za medicinsku etiku i deontologiju HLK u vezi s neetičnim ponašanjem liječnika koji daju netočne izjave o cijepljenju ili ga ne provode prema predviđenom kalendaru obveznog cijepljenja djece.

Cijepljenje je medicinski postupak kojime se u XX stoljeću značajno smanjilo pobolijevanje od zaraznih bolesti, unaprijedilo zdravlje djece i cjelokupne populacije.

Smanjenje pobola i smrtnosti djece je posljedica bolje higijene, boljih uvjeta življenja i kvalitetnije prehrane, a jedan od najznačajnijih čimbenika je smanjenje pobola i smrtnosti od zaraznih bolesti.

Moderna medicina se temelji na dobroj kliničkoj praksi i na jasnim dokazima o djelotvornosti nekog postupka ili lijeka. Većina medicinskih postupaka i lijekova ima u određenoj mjeri i neželjene učinke i tada treba jasno odvagnuti jesu li prednosti toga postupka ili lijeka jasno i nedvojbeno veće o mogućeg rizika.

Prema svim na dokazima utemeljenim zaključcima cijepljenje ima nedvojbeno i nemjerljivo veći povoljan učinak na zdravlje djece i cjelokupne populacije od mogućih rizika.

Apsolutne kontraindikacije za cijepljenje su: alergija na neki sastojak cjepiva, TEŠKA nuspojava na prethodno cijepljenje, akutna bolest i febrilno stanje (treba izliječiti akutnu bolest i cijepiti dijete), dokazane primarne ili sekundarne imunonedostatnosti, teška kronična bolest s vrućicom ili bez nje, trudnoća, progresivna bolest mozga, te za neka cjepiva i transfuzije krvi ili krvnih pripravaka ili primjena imunoglobulina u posljednjih 4 do 9 mjeseci (ovisno o vrsti transfuzijskog pripravka).

Zbog zdravom umu teško razumljivih razloga određen broj roditelja se odlučuje za izbjegavanja cijepljenja. Za medicinski neuke i dezinformirane osobe može se donekle naći objašnjenje u prihvaćanju neprovjerenih i neistinitih informacija s internetskih mreža i iz drugih medija, ali ne i opravdanje, nakon što im se objasni stvarno činjenično stanje.

Moderna medicina se vodi znanstvenim dokazima i liječnici samim činom polaganja Hipokratove zakletve se obvezuju liječiti svoje pacijente vodeći se utemeljenim znanstvenim činjenicama i etičkim kodeksom struke. Upravo zbog toga teško je objašnjivo ponašanje pojedinih liječnika koji svojim izjavama o štetnostima cijepljenja obmanjuju pacijente unoseći nemir u cjelokupnu populaciju. Još je čudnije kada pojedini liječnici odbijaju cijepiti djecu zbog „pretoplog vremena“, bezazlenih respiratornih infekcija ili blaže anemije.

Zbog svega navedenoga Povjerenstvo za medicinsku etiku i deontologiju Hrvatske liječničke komore želi upozoriti sve liječnike koji daju netočne izjave o cijepljenju ili ne provode cijepljenje prema predviđenom kalendaru, da krše Kodeks medicinske etike i deontologije dovodeći u opasnost ne samo dijete, nego i cjelokupnu populaciju.

 

Povjerenstvo za medicinsku etiku i deontologiju HLK

Zagreb, 28.05.2018.

vrh stranice