Već drugi puta Vlada RH prihvaća Kolektivni ugovor za zdravstvo bez dogovora s liječnicima

15.03.2018.

Hrvatska Vlada prihvatila je u četvrtak, 15. ožujka nacrt Kolektivnog ugovora za djelatnost zdravstva i zdravstvenog osiguranja u čijem pregovaranju po važećim zakonskim odredbama o reprezentativnosti ponovo, po drugi puta, nije sudjelovao Hrvatski liječnički sindikat.

Kolektivni ugovor bit će potpisan na godinu dana do kada bi se, kako je obrazložio ministar zdravstva Milan Kujundžić,  „iznašlo kvalitetno zakonsko rješenje koje bi omogućilo da se u pregovore uključi i Hrvatski liječnički sindikat“. Pregovori za sklapanje ovoga Kolektivnog ugovora započeli su 14. veljače 2018. a u njima su sudjelovali reprezentativni sindikati - Hrvatski strukovni sindikat medicinskih sestara-medicinskih tehničara i Samostalni sindikat zdravstva i socijalne skrbi Hrvatske. Obrazlažući nacrt novog Kolektivnog ugovora ministar Kujundžić je rekao da su zadržane sve odredbe do sada važećega i njegovih dodatka, odnosno da se zadržava ista razina materijalnih i drugih prava zaposlenih u sustavu zdravstva i zdravstvenoga osiguranja, a to znači da će njegova financijska provedba ostati na razini 11,598 milijardi kuna, kao i u 2017.

Još uvijek važeći Kolektivni ugovor za djelatnost zdravstva i zdravstvenog osiguranja zaključen je 2. prosinca 2013. godine na vrijeme od četiri godine. Ni tada, kao ni sada u pregovorima nije mogao sudjelovati sindikat koji predstavlja liječnike s obzirom da je iz pregovora „izbačen“ po Zakonu o reprezentativnosti koji je usvojila Vlada premijera Zorana Milanovića dok je ministar rada i mirovinskog sustava bio Mirando Mrsić.

Dakle, od tada su se promijenile tri Vlade, no očigledno niti jednoj nije bilo bitno promijeniti Zakon o reprezentativnosti po kojem Hrvatski liječnički sindikat ne može pregovarati jer nema 20 posto u ukupnom članstvu svih sindikata u području zdravstvene djelatnosti.

O radno-pravnom statusu liječnika tako su ponovo odlučivali predstavnici neliječničke djelatnosti.  

vrh stranice