Isticanje kandidatura

Isticanje kandidature provodi se putem aplikacije koja omogućuje kandidatu da najavi svoju kandidaturu Središnjem izbornom povjerenstvu HLK-a, preuzme obrazac za isticanje kandidature te provjeri točnost podataka o članovima HLK-a koji su podržali njegovu kandidaturu. Aplikacija služi kao tehnička podrška isticanju kandidature.

Isticanje kandidature za zastupnika u Skupštini HLK-a

Za zastupnika u Skupštini HLK-a može se kandidirati svaki član HLK-a koji ispunjava sljedeće uvjete:

  • uredno podmirena članarina,
  • u odnosu na njega da nije u tijeku trajanje disciplinske mjere privremenog ili trajnog oduzimanja odobrenja za samostalan rad (licence) od strane tijela HLK-a,
  • nije član Središnjeg izbornog povjerenstva,
  • ima pisanu potporu najmanje 50 članova HLK-a.

Kandidat za zastupnika u Skupštini HLK-a koji je u radnom odnosu kandidira se u izbornoj jedinici prema mjestu rada, dok se ostali kandidati (nezaposleni, umirovljenici koji nisu u radnom odnosu i dr.) kandidiraju u izbornoj jedinici prema mjestu prebivališta.
Kandidati koji nemaju prebivalište i/ili mjesto rada u RH ističu kandidaturu u izbornoj jedinici u kojoj ostvaruju pravo glasa prema zadnjoj prijavljenoj adresi prebivališta u RH.
Ako za pojedinog člana ne postoje podaci ni o zadnjoj prijavljenoj adresi prebivališta u RH, isti se može kandidirati u najvećoj izbornoj jedinici prema broju birača (Grad Zagreb).
Popis izbornih jedinica HLK-a dostupan je OVDJE.

Svaki član HLK-a može poduprijeti kandidaturu više kandidata za zastupnike u Skupštini HLK-a, osim vlastite kandidature. Jedini uvjet za podupiranje kandidature je aktivno članstvo u HLK.

Kandidat za zastupnika u Skupštini HLK-a ističe svoju kandidaturu na obrascu za isticanje kandidature koji je dostupan putem aplikacije za isticanje kandidature OVDJE.

Upute za korištenje aplikacije za isticanje kandidature za zastupnika u Skupštini HLK-a možete preuzeti OVDJE. 

Obrazac kandidature s prikupljenim potpisima članova HLK-a koji podupiru kandidaturu može se predati Središnjem izbornom povjerenstvu HLK-a ISKLJUČIVO neposredno ili poslati poštom na adresu Hrvatske liječničke komore, Ulica Grge Tuškana 37, 10 000 Zagreb. 

Obrazac kandidature predaje se u zatvorenoj kuverti s naznakom: „Za Središnje izborno povjerenstvo, Kandidatura – ne otvarati“.

Uz obrazac kandidature preporučuje se dostaviti i kontrolni obrazac koji se može popuniti i ispisati putem aplikacije za isticanje kandidature.

Neovisno o načinu dostave, ispunjeni obrazac za isticanje kandidature za zastupnika u Skupštini HLK-a mora biti dostavljen i zaprimljen u Središnjem izbornom povjerenstvu najkasnije do 5. travnja 2024. do 24:00 sata.

Isticanje kandidature za predsjednika i zamjenika predsjednika HLK-a

Kandidat za predsjednika i kandidat za zamjenika predsjednika HLK-a ZAJEDNO ISTIČU SVOJU KANDIDATURU.

Kandidat za predsjednika i kandidat za zamjenika predsjednika HLK-a mogu istaknuti ISKLJUČIVO jednu zajedničku kandidaturu za predsjednika odnosno zamjenika predsjednika HLK-a.

Za predsjednika odnosno zamjenika predsjednika HLK-a može se kandidirati svaki član HLK-a koji ispunjava sljedeće uvjete:

  • uredno podmirena članarina,
  • u odnosu na njega da nije u tijeku trajanje disciplinske mjere privremenog ili trajnog oduzimanja odobrenja za samostalan rad (licence) od strane tijela HLK-a,
  • nije član Središnjeg izbornog povjerenstva HLK-a,
  • ima pisanu potporu najmanje 500 članova HLK-a.

Svaki član HLK-a može poduprijeti više zajedničkih kandidatura za predsjednika i zamjenika predsjednika HLK-a.

Kandidati za predsjednika odnosno zamjenika predsjednika HLK-a ističu zajedničku kandidaturu na obrascu za isticanje kandidature koji je dostupan putem aplikacije za isticanje kandidature OVDJE.

Upute za korištenje aplikacije za isticanje kandidature za predsjednika i zamjenika predsjednika HLK-a možete preuzeti OVDJE.

Obrazac za isticanje zajedničke kandidature s prikupljenim potpisima članova HLK-a koji podupiru zajedničku kandidaturu može se predati Središnjem izbornom povjerenstvu HLK-a ISKLJUČIVO neposredno ili poslati poštom na adresu Hrvatske liječničke komore, Ulica Grge Tuškana 37, 10 000 Zagreb.

Obrazac kandidature predaje se u zatvorenoj kuverti s naznakom: „Za Središnje izborno povjerenstvo, Zajednička kandidatura – ne otvarati“.

Uz obrazac zajedničke kandidature preporučuje se dostaviti i kontrolni obrazac koji se može popuniti i ispisati putem aplikacije za isticanje kandidature.

Neovisno o načinu dostave, ispunjeni obrazac za isticanje zajedničke kandidature mora biti dostavljen i zaprimljen u Središnjem izbornom povjerenstvu najkasnije do 5. travnja 2024. do 24:00 sata.

vrh stranice