Redoslijed izbornih radnji i rokovi

Redoslijed izbornih radnji i rokovi za njihovo provođenje su sljedeći:
  • Izbori se raspisuju 6. ožujka 2024.
  • Zahtjev za dopisno glasovanje mora biti dostavljen i zaprimljen u Središnjem izbornom povjerenstvu HLK-a najkasnije do 26. ožujka 2024. do 24:00 sata.
  • Ispunjeni obrazac za isticanje kandidature mora biti dostavljen i zaprimljen u Središnjem izbornom povjerenstvu HLK-a najkasnije do 5. travnja 2024. do 24:00 sata.
  • Središnje izborno povjerenstvo HLK-a objavit će izvadak iz Biračkog popisa na oglasnoj ploči i mrežnoj stranici HLK-a najkasnije do 9. travnja 2024. do 24:00 sata.
  • Središnje izborno povjerenstvo HLK-a sastavit će i objaviti listu kandidata na temelju pravovaljanih kandidatura do 13. travnja 2024. do 24:00 sata na oglasnoj ploči i mrežnoj stranici HLK-a.
  • Glasovanje će se provoditi od 13. svibnja 2024. od 00:00 sati do 19. svibnja 2024. do 24:00 sata.
  • Središnje izborno povjerenstvo HLK-a utvrdit će privremene rezultate glasovanja do 22. svibnja 2024. do 24:00 sata te iste objaviti na oglasnoj ploči i mrežnoj stranici HLK-a.
  • Središnje izborno povjerenstvo HLK-a , po isteku roka za rješavanje o prigovorima, objavit će konačne rezultate glasovanja na oglasnoj ploči i mrežnoj stranici HLK-a te u službenom glasilu HLK-a.

Odluka o raspisivanju izbora za zastupnike u Skupštini HLK-a, odnosno za članove županijskih povjerenstava, Povjerenstvo Grada Zagreba, Povjerenstvo Ministarstva obrane Republike Hrvatske i Povjerenstvo Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje

Odluka o raspisivanju izbora za predsjednika i zamjenika predsjednika Hrvatske liječničke komore

Izvod iz Biračkog popisa HLK

 

vrh stranice