Iz Komore

Upravni sud o aferi "Hipokrat"

Afera „Hipokrat” pogodila je mnoge liječnike: neke krive u većoj, druge u manjoj mjeri.  Do sada je okončan postupak protiv 183 liječnika protiv kojih postoji pravomoćna kaznena presuda. Velika većina priznala je svoju odgovornost i prihvatila mjere koje je izrekao Časni sud, samostalno i neovisno tijelo HLK-a. Nekolicina je ipak odlučila osporavati odluke Časnoga suda te je pred upravnim sudovima u Hrvatskoj pokrenuto nekoliko upravnih sporova. Teze tužitelja u tim sporovima u pravilu se svode na prigovor zastare i na tvrdnju da je kaznenom presudom obuhvaćena i povreda Komorinih stegovnih propisa, slijedom čega bi se radilo o tzv. presuđenoj stvari (res iudicata) odnosno o povredi zabrane suđenja dva puta za isto djelo (ne bis in idem).

Liječničke ispričnice - usuglašene izmjene Pravilnika o kriterijima za izricanje pedagoških mjera

04.10.2016.

Nakon inicijalnog zajedničkog sastanka održanog 21.9.2016.g. između predstavnika Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta, Ministarstva zdravlja, Hrvatske liječničke komore i Koordinacije hrvatske obiteljske medicine, na temu administrativnog opterećenja liječnika primarne zdravstvene zaštite uslijed izdavanja liječničkih ispričnica, 23. rujna 2016.g. imenovana je posebna radna skupina koja će se baviti ovim pitanjem.
Zadaća radne skupine, imenovane od strane Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta, je izraditi Nacrt prijedloga izmjena i dopuna Pravilnika o kriterijima za izricanje pedagoških mjera, u dijelu koji se tiče izdavanja liječničkih ispričnica kao načina opravdanja izostanka učenika s nastave.
vrh stranice