Iz Komore

Komora podržala akciju Udruge P.I.N.K. - life povodom Svjetskog dana borbe protiv raka

04.02.2017.

Povodom Svjetskog dana borbe protiv raka, Udruga Pogled iz novog kuta (P.I.N.K. - life) održala je 4. veljače edukativnu akciju na zagrebačkom Cvjetnom trgu, čiji cilj je podizanje svijesti o oboljenjima od raka, njihovoj prevenciji, dijagnosticiranju i liječenju. Članovi udruge dijelili su edukativne letke kojima su informirali građane o važnosti prevencije malignih bolesti putem postojećih Nacionalnih programa ranog otkrivanja raka. U tome su im pomogle i brojne osobe iz javnog života, a akciju je podržala i Hrvatska liječnička komora i njezin predsjednik dr. sc Trpimir Goluža.

Stav Izvršnog odbora HLK-a o najnovijim izmjenama i dopuni Pravilnika o specijalističkom usavršavanju doktora medicine

24.01.2017.

Hrvatska liječnička komora izražava nezadovoljstvo i zabrinutost načinom donošenja i sadržajem, kao i potencijalnim posljedicama do kojih može dovesti primjena najnovijeg Pravilnika o izmjenama i dopuni Pravilnika o specijalističkom usavršavanju doktora medicine (NN 6/17), koji je donijelo Ministarstvo zdravstva i koji je 28. siječnja stupio na snagu.

Status članstva i sustav članarina

24.01.2017.

Uvođenje jedinstvenog iznosa članarine od 125 kn za sve članove osim umirovljenika (izglasano bez i jednog glasa protiv na Izvršnom odboru, Vijeću i Skupštini HLK-a), temeljili smo na preporuci nezavisnog revizora. Politika aktualnog vodstva Komore je da svi članovi imaju jednaka prava i mogućnosti, ali i jednake obveze. Visina članarine u našoj Komori je niža nego u većini drugih hrvatskih strukovnih komora približnog stupnja obrazovanja a niža je i nego u većini liječničkih komora u ostalim državama članicama europske Unije.

Pametne iskaznice

24.01.2017.

Jedan od naših strateških prioriteta, izradu pametnih liječničkih iskaznica tj. prvu fazu projekta e-Komore, novinarka pokušava neutemeljeno ocrniti.  Ovaj projekt će omogućiti umrežavanje s ostalim informacijskim sustavima u državi. Pametna iskaznica će uz osobne podatke, sadržavati sve podatke o stručnim kvalifikacijama i usavršavanjima pojedinog liječnika.

vrh stranice