Od 1. siječnja 2017. osigurani svi članovi Komore!

20.01.2017.

Od 1. siječnja 2017. godine svi liječnici, članovi Hrvatske liječničke komore osigurani su Policom osiguranja pravne zaštite liječnika i Policom osiguranja od privatne odgovornosti, koje je Komora ekskluzivno sklopila sa svojim partnerom, Wiener osiguranjem. Dugim i upornim pregovaranjem, Komora je uspjela za svoje članove ugovoriti uistinu iznimne uvjete osiguranja, jedinstvene na tržištu.

 Ovim vam putem želimo pojasniti što navedene police predstavljaju i koje pogodnosti proizlaze iz navedenih projekta za Vas kao članova Hrvatske liječničke komore.

I) Policom osiguranja pravne zaštite članovima je osigurana nadoknada svih troškova i izdataka postupka i obrane u kaznenom, prekršajnom i disciplinskom postupku pred poslodavcem i pred Komorom, uključivši troškove za odvjetnika, pravno savjetovanje, vještačenja, pristojbe, troškove svjedoka, za prethodne istražne radnje itd. Dakle, ukoliko se pokrene bilo koji od navedenih postupaka protiv člana Komore vezano uz radnje i propuste člana u obavljanju liječničke djelatnosti kao profesionalne djelatnosti, svi troškovi predmetnih postupaka osigurani su ugovorenom policom.

Riječ je o, ponavljamo, uistinu jedinstvenoj polici u sustavu osiguranja, posebno kreiranoj za naše članove, a ukupna osigurana vrijednost nadoknade iznosi 300 tisuća kuna po svakom članu godišnje. Obzirom na činjenicu da odgovornost liječnika spada u temeljne karakteristike liječničkog zvanja te poznatu činjenicu kako su postupci dugotrajni i obrana skupa (više desetaka i stotina tisuća kuna), Komora na ovaj način želi čvrsto osigurati financijsku stabilnost i materijalnu sigurnost svojim članovima.

II) Osim spomenute police, Komora je za 2017.godinu dodatno sklopila i Policu osiguranja od privatne odgovornosti za sve svoje članove. Za razliku od prve police, ovaj tip osiguranja nije vezan uz liječničku djelatnost i profesiju, već je ovim osiguranjem pokrivena jedna druga vrsta štete koja se naziva građanskopravna izvanugovorna odgovornost za štetu zbog smrti, ozljede tijela ili zdravlja te oštećenja ili uništenja stvari koju bi počinio član Komore trećoj osobi. Komora preko ove police osigurava svoje članove u slučajevima kad oni počine štetu drugim osobama kao privatne osobe (ne u obavljanju liječničke djelatnosti), dakle kad su naši članovu u svojstvu:

1) privatne osobe u svakodnevnom životu osim pri obavljanju zanatske djelatnosti, te svih djelatnosti  kojima se privređuje;
2) kao vlasnik, korisnik i unajmitelj stana ili zasebne kuće za stanovanje, okućnice i dvorišta;
3) kao poslodovac prema osobama zaposlenim u kućanstvu;
4) iz posjedovanja i uporabe bicikla bez motora;
5) iz posjedovanja i korištenja antenskog sustava;
6) iz amaterskog bavljenja sportom, osim lova;
7) iz držanja pitomih životinja kada se životinje ne drže u svrhu privređivanja.
 U istom opsegu i na isti način kao prethodno navedeno, ovo osiguranje se odnosi i na odgovornost djece,  bračnog/vanbračnog druga te osoba zaposlenih u kućanstvu člana za vrijeme obavljanja poslova u kućanstvu, a osiguranjem je također dodatno pokrivena i odgovornost člana  za gore naznačene štete koje pretrpe vlasnici stanova u istom objektu.

Osigurana svota po ovoj polici iznosi 50 tisuća kuna po članu godišnje te, uz ranije spomenutu Policu osiguranja pravne zaštite, svakom članu donosi ukupnu vrijednost od 350 tisuća kuna godišnje, bez ikakvih dodatnih  troškova ili uplata  za članove Komore.

III) Postupnik pri nastanku osiguranog slučaja

Komora je obvezna pismeno obavijestiti Wiener osiguranje o nastupu osiguranog slučaja (prijava štete) bez odgode, odnosno u slučaju osiguranja pravne zaštite (točka II) najdalje u roku od pet radnih dana od saznanja da su protiv člana Komore poduzete ili izvršene radnje i mjere od nadležnih tijela koje bi obvezivale osiguratelja (Wiener osiguranje), npr. saznanje o policijskim ili predistražnim postupcima,  saznanje da je protiv osiguranika podnijeta kaznena prijava, prekršajna ili disciplinska prijava odnosno saznanje o provođenju kaznenog, prekršajnog ili disciplinskog progona i sl.

Predmetnu informaciju i prijavu Komora podnosi Wiener osiguranju na temelju podataka pribavljenih od člana Komore, a da bi to Komora mogla na vrijeme učiniti, potrebno je da se u takvoj situaciji liječnik žurno i bez odlaganja javi Komori i prijavi svoj slučaj. Prijava štete mora sadržavati potpun, točan i istinit opis činjeničnog stanja, datum, mjesto, uzrok i posljedice događaja, imena i adrese sudionika i mogućih svjedoka, a član Komore će shodno tome  biti upućen u daljnje korake i procedure.

Opširnije o ove dvije gore naznačene  police: Polici osiguranja pravne zaštite liječnika i Polici osiguranja od privatne odgovornosti,  te samim uvjetima osiguranja, predmetu osiguranja, osiguranom riziku, isljučenjim iz osiguranja i drugo, možete saznati od  stručnih službi Komore, kao i prateći informacije u Liječničkim novinama i na našoj mrežnoj stranici:

Policu osiguranja možete pogledati ovdje

Uvjete za osiguranje pravne zaštite možete pogledati ovdje

Uvjete za osiguranje od privatne odgovornosti možete pogledati ovdje

Zaključno naglašavamo da će Hrvatska liječnička komora u daljnjim pregovorima sa svojim partnerima nastaviti raditi na projektima  i drugih oblika i vrsta osiguranja, o čemu ćete također biti na vrijeme obaviješteni.

 

Uz daljnji aktivni angažman i rad za naše članove i profesiju, s poštovanjem,

Središnji ured Hrvatske liječničke komore

vrh stranice